Vernieuwing van de Driehuizerweg & Zanderijweg

Vanaf april 2017 heeft de firma Sallandse Wegenbouw gewerkt aan de Zanderijweg en de Driehuizerweg. In het voortraject zijn er in beide straten initiatieven ontstaan van betrokken bewoners om mee te denken over de uitvoering van de plannen. Niet alle wensen konden ingewilligd worden natuurlijk (geen speciale design straatverlichting bijvoorbeeld), maar in overleg is er toch veel bereikt. Ook de gemeente heeft meegewerkt om een aantal wensen te realiseren. Zo zijn er meer drempels ingetekend in de Zanderijweg, en is er in de Driehuizerweg voor gezorgd dat een bedrijf goed bereikbaar blijft voor zijn leveranciers.

Een van de redenen om klinkers te gebruiken is dat de straat hierdoor meer “oogt” als een 30km zone. Een andere reden is dat regenwater nu beter in de weg kan zakken, in plaats van direct in het riool te stromen. Deze regenopvang moet er voor zorgen dat het riool minder snel overbelast raakt. En het vult uiteindelijk het grondwater ter plekke ook weer aan. Aan de opbouw van het pakket onder het wegdek is dit ook te zien: onderin een soort doek en daarop een dikke laag schots graniet. Hier kan het water snel in “opgeborgen” worden totdat het later langzaam in de grond zakt. Verder zijn de “kolken” (de waterafvoerputten in de weg) losgekoppeld van het riool, dit water komt nu ook in het dikke pakket ter plekke terecht. Dit soort kolken is te herkennen aan een soort bloempatroon (zie foto). Tegelijk met de wegwerkzaamheden is de bewoners ook hulp aangeboden bij het afkoppelen van hun hemelwaterafvoer van het normale riool. Daar is ook subsidie voor beschikbaar, voor verdere informatie is het goed om op de website van de gemeente Apeldoorn te kijken.

Bij de renovatie van zo’n oude weg binnen bebouwd gebied is ook mooi om te zien dat er heel wat verzakkingen en aanpassingen zijn geweest in de loop der jaren. Voor de wegenbouwers is dat wel een extra uitdaging: sommige tuinen en opritten liggen hoger dan de nieuw stoep, en sommige lager. Dat moet dus wel een beetje uitgemiddeld worden. Terwijl je er tegelijkertijd voor moet zorgen dat als het regent, het water wel de goede kant uit stroomt. Er is er veel tijd en geld gestoken in het aansluiten van de oude opritten en tuinen op het nieuwe profiel.

 

 

 

 

 

 

 

Mede door de uitlopende werkzaamheden aan de ombouw van de Driehuizerweg is men half juni ook aan de Zanderijweg begonnen. Hierdoor konden de bewoners van de Achterlandseweg wat lastiger hun buurt verlaten. Zij moesten tijdelijk met hun auto óf fiets door het mulle zand rijden. Men verwacht eind juli 2017 alle werkzaamheden te hebben afgerond.

Nu de Driehuizerweg klaar is, is het wel zaak dat iedereen zijn best doet om de nieuwe situatie netjes te houden. Voorheen stonden auto’s half of zelfs helemaal op de stoep. Daar zijn nu dus halve parkeervakken voor aangelegd. Het is dus de bedoeling om niet meer op de stoep te gaan staan. En om netjes in te parkeren, en niet gelijk de hoeken van de parkeervakken stuk te rijden. Maar dat spreekt toch eigenlijk vanzelf. Tegelijkertijd wordt van de bewoners gevraagd om te zorgen dat hun voortuin letterlijk binnen de perken blijft. Op die manier is het trottoir net breed genoeg om ook rollators en rolstoelen een plekje te geven.

 

 

 

 

 

 

Onze wijk heeft dan weer twee strak aangelegde klinkerwegen erbij, die hopelijk weer jaren hun diensten mogen bewijzen. De komende jaren worden meerdere asfaltwegen in Apeldoorn van klinkers voorzien. Het streven van de gemeente is om doorgaande wegen van asfalt (te blijven) voorzien en alle andere wegen op termijn van klinkerbestrating te voorzien. Op deze wijze wil de gemeente aan het verduurzamen van het milieu meewerken.

Aanleg parkeervoorziening AGOVV in juli

Apeldoorn – Accres Apeldoorn B.V. heeft deze week van de gemeente Apeldoorn de definitieve opdracht ontvangen om een tweede veld naast het al in gebruik zijnde voetbalveld voor een periode van vijf jaar ook klaar te maken voor betaald parkeren op drukke dagen.

Nadat  het contract met AGOVV hiervoor getekend is, wordt Accres nu gevraagd om ook het tweede veld optimaal begaanbaar te maken voor autogebruik en parkbezoekers. Daarna worden beide velden omheind en ingericht voor parkeergebruik. Deze aanpassing duurt enkele weken, waarna het tweede parkeerterrein bij AGOVV naar verwachting eind juli in gebruik genomen kan worden. Tot deze vorm van parkeergebruik is eind april besloten door de gemeenteraad van Apeldoorn. Hiervoor is een vergunning verleend die aanvang van het werk mogelijk maakt. Tegelijkertijd wordt het werk ‘omkeerbaar’ uitgevoerd in die zin dat alle ingrepen desgewenst ongedaan kunnen worden gemaakt.

Enkele malen AGOVV

Sinds de opening van Apenheul dit voorjaar is het eerste veld van AGOVV enkele malen gebruikt op drukke dagen. Op een drukke dag in mei bleek dit niet genoeg en moest alsnog van de J.C. Wilslaan gebruik gemaakt worden om te parkeren. Accres, Apenheul en AGOVV constateren dat het aantal klachten, vragen, storingen en parkeerbekeuringen ondanks een druk begin van het seizoen minimaal is geweest. Hemelvaartsdag was een zeer drukke dag door de grote toeloop naar de attracties en de Zeepkistenrace in het Orderbos. Die dag is overlast voorkomen door direct vroeg in de ochtend te beginnen met het inzetten van de parkeervoorziening op AGOVV. Als het tweede parkeerterrein bij AGOVV in gebruik is genomen, hoeft er niet meer teruggevallen te worden op het afsluiten van de J.C. Wilslaan ten behoeve van parkeren.

Tijdig spreiden

Accres stelt zich ten doel om de beschikbare parkeercapaciteit optimaal te gebruiken en het ongemak voor gebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Accres, Apenheul en de gemeente Apeldoorn staan voortdurend in onderling contact om steeds op de bezoekersverwachtingen in te spelen met optimale verkeers- en parkeerbegeleiding. Accres heeft de mogelijkheid op de meest drukke dagen al meteen te beginnen met het vullen van de AGOVV parkeergelegenheid. Door een goede en directe spreiding van de stroom auto’s worden alle parkeerplaatsen snel gevuld en is het instromende bezoek sneller uit het verkeersbeeld verdwenen. Bezoekers en omwonenden hebben zo het minste ongemak van de voorkomende verkeersdruk.

Aankondiging vrijdag 23 juni 2017 werkzaamheden Zanderijweg fase 2 | Omvormen Wegen Apeldoorn

Hieronder vind u informatie over de komende werkzaamheden aan de Zanderijweg;

Start werkzaamheden Zanderijweg fase 2.

Vrijdag 23 juni 2017 vanaf 7.00 uur ’s ochtends.

Locatie: Zanderijweg fase 2, gedeelte vanaf de inrit Westerzande t/m de Swiftstraat.

Naar verwachting duren de werkzaamheden circa 5 weken.

Vrijdag 23 juni 2017 vinden er freeswerkzaamheden plaats in het deel tussen de inrit Westerzande t/m de Swiftstraat. Vanaf maandag 26 juni 2017 worden er werkzaamheden uitgevoerd in het deel tussen de inrit Westerzande tot 30 meter voorbij De Wielerbaan.

Werkzaamheden:

·         Bestaande asfalt vervangen door waterpasserende verharding

·         Aanleggen nieuwe trottoirs

·         Afkoppelen hemelwater bij de woningen

·         Aanleggen nieuwe parkeerstroken

Drukte verwacht met parkeren in Apeldoorn West door Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag wordt het druk in Apeldoorn West vanwege de toestroom van bezoekers voor Julianatoren, Apenheul en de Zeepkistenrace. De kans is groot dat de reguliere parkeerterreinen en het overloopparkeerterrein bij AGOVV niet voldoende zijn. In dat geval moet er rekening mee worden gehouden dat de J.C. Wilslaan wordt afgesloten ten behoeve van parkeren.

De gemeente heeft besloten om de het overloopparkeerterrein bij AGOVV te vergroten. De vergunningen hiervoor zijn in procedure en daardoor kan nog geen gebruik worden gemaakt van die extra capaciteit. Zodra die extra capaciteit bij AGOVV is gerealiseerd, wordt de JC Wilslaan niet langer gebruikt voor zeer drukke dagen.

Subsidie regenwater afkoppelen

Apeldoorners kunnen vanaf 19 mei subsidie aanvragen voor het afkoppelen van een regenpijp die op het riool aangesloten is. Wethouder Mark Sandmann: “Als gevolg van klimaatverandering vallen er steeds meer hevige buien met veel neerslag in korte tijd. De riolen kunnen al dat water niet tijdig verwerken, met wateroverlast en schade tot gevolg. Als gemeente doen we al veel. We vervangen bestrating door klinkers die water doorlaten, we leggen wadi’s en groenstroken aan. Maar ook willen we dat zoveel mogelijk regenpijpen worden afgekoppeld.”

Meer informatie >>

Apeldoorn versnelt de bouw van 600 woningen

Na jaren van crisis trekt de woningmarkt ook in Apeldoorn aan. Bestaande woningen worden sneller verkocht, de woningbouw verloopt voorspoedig en marktpartijen zien mogelijkheden in bijvoorbeeld leegstaande panden. Desondanks blijkt er in Apeldoorn onvoldoende aanbod aan goedkope huur- en koopwoningen en (middel)dure huurwoningen. Om op korte termijn aan de vraag naar deze woningen te kunnen voldoen heeft het college van burgemeester en wethouders in Apeldoorn besloten om de komende drie jaar de bouw van 600 woningen toe te voegen aan het lopende woningbouwprogramma.

 

75 initiatieven met 2.472 woningen

Voor de bouw van de extra woningen heeft de gemeente afgelopen januari grondeigenaren  gevraagd om met voorstellen te komen. Op deze vraag zijn er in februari 75 plannen voor 2.472 woningen bij de gemeente ingediend. De afgelopen maanden heeft het college van burgemeester en wethouders de initiatieven beoordeeld en een zorgvuldige selectie gemaakt aan de hand van criteria die de gemeenteraad heeft meegegeven in haar afwegingskader Woningbouw 2016-2019.

Locaties bouw extra woningen

Tot en met 2018 mogen deze extra woningen worden gebouwd in de binnenstad aan de Paul Krugerstraat, op de Van Berlo locatie (tegenover Mc Donalds op de hoek Hoofdstraat/Kanaalstraat), in het voormalige gebouw van Centraal Beheer en Westpoint. Verder heeft het college gekozen voor initiatieven in de wijk Zuidbroek, aan de Dovenetel, Hoenderparkweg, Imkersplaats, op het terrein van Groot Schuylenburg en op locatie van de Ambelt.

Woningen binnen drie jaar gebouwd

De initiatiefnemers en de grondeigenaren zijn inmiddels door de gemeente hierover geïnformeerd. De plannen worden nu door de gemeente beoordeeld op aspecten als parkeren, milieu, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit, waarna de gebruikelijke procedures (zoals het opstellen van het bestemmingsplan) doorlopen kunnen worden. De woningen moeten uiterst 2019 worden

Wonen op een geliefde plek

Ben jij erbij?

De datum voor start verkoop van 26 eengezinswoningen uit fase 1 is bekend! Wil jij wonen in Spartahof? Schrijf dan donderdag 8 juni in je agenda, want vanaf deze dag kun je je inschrijven.

Lees meer op de website

De woningen

Het woningaanbod is gevarieerd met onder meer Herenhuizen en Parkvilla´s op een groene en historische locatie. Aan nieuwe beelden wordt gewerkt, maar je kunt al schetsen op de website bekijken. Aan de hand van deze tekeningen krijg je een goed beeld van het aanbod in Spartahof.

Ga naar het woningaanbod

Dag van het Park Zondag 21 mei

 

Zondag 21 mei is het de Landelijke dag van het Park.

De groenploeg van Accres wil die dag graag gebruiken voor een Open Dag.

Tussen 12.00 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom!

Wat is er te doen:

  • Ze laten zien wat ze doen in het park op het gebied van beheer en onderhoud.
  • Het machinepark zal uitgestald staan en bekeken kunnen worden.
  • De medewerkers zijn er om uitleg te geven over het werk en de machines.
  • Er worden rondleidingen gegeven in het park, met de nadruk op het ontstaan en de geschiedenis van het park.
  • Foto’s van vroeger en nu.
  • Ze laten het vernieuwde beheerderskantoor zien.
  • Kinderen kunnen worden geschminkt.
  • Het gerenoveerde theehuis is open en kan bezichtigd worden.

Deze opendag is vooral bedoeld voor mensen uit de buurten rondom het park. Ze willen zo graag laten zien wie ze zijn en wat ze doen.

Ze hopen u te zien op zondag 21 mei a.s.!

Koffie, thee en ranja staan voor u klaar!