Nationale Archeologiedagen in sportpark Orderbos,

In het weekend van 12-13-14 oktober zijn de Nationale Archeologiedagen. In Apeldoorn wordt daarbij een heel bijzonder archeologisch monument in het zonnetje gezet: de middeleeuwse ijzerslakkenhoop aan de rand van het sportpark, vlakbij AV’34. Het Orderbos is namelijk niet alleen een geweldige plek om te sporten, het herbergt ook een bijzondere geschiedenis van wel 1000 jaar geleden.

Op zondag 14 oktober van 13 tot 17 uur is hier, buiten, maar ook binnen in de kantine van AV’34, van alles te beleven onder de titel ‘Wolven en Slakken op de Veluwe’. Er is een tentoonstelling, je kan de smid helpen met smeden, of een lesje volgen uit de ijzerleskist, je krijgt informatie bij de ijzerslakkenhoop, er is een bodemvondstenspreekuur en de verhalenvertellers hebben speciaal voor deze dagen een verhaal gemaakt. Zie voor de verdere details bijgevoegde flyer.

Flyer

De Apeldoornse dag wordt ijzersterk geopend door wethouder Mark Sandmann en de voordracht van een, speciaal hiervoor geschreven, gedicht door de Apeldoornse stadsdichter Aad van de Waal. Om 12.30 uur is er inloop met koffie en thee (in de kantine van AV’34), waarna om 12.45 uur de dag geopend gaat worden. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! En natuurlijk om daarna de rest van de activiteiten mee te maken.

Meer info:

 

 

Agenda Algemene Vergadering: Woensdag 10 oktober 2018

Agenda Algemene Vergadering
Wanneer: Woensdag 10 oktober 2018
Waar: Goede Herderkerk, Asselsestraat 199
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Tijdens deze vergadering willen we graag van u als bewoner weten welke zaken u belangrijk vindt. Aan verschillende tafels kunt u zelf onderwerpen aankaarten en bespreken met elkaar.

1. Om 20.00 uur opent de interim-voorzitter Margaret Bakker de vergadering
2. Ingekomen stukken en mededelingen door de secretaris
3. Goedkeuren van de notulen Algemene Vergadering van 11 april 2018
4. Bestuurlijke zaken: aftredend en niet herkiesbaar zijn
Hans Amse, penningmeester
Bert Vierhout, bestuurslid Bouwen &  Wonen.
Kandidaten kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de algemene vergadering contact opnemen met de secretaris.

Afscheid van Jorina Ploeg, redactielid Wijknieuws
Afscheid van Bob van Dongen, commissielid Groen & Kunst

5. Thematafels. Per thema (Verkeer, Bouwen & Wonen, Kunst & Groen, Welzijn) kunnen de aanwezigen aangeven welke onderwerpen zij van belang vinden, deze bespreken en aangeven welke initiatieven eventueel genomen worden.
6. Rondvraag
7. Sluiting omstreeks 22.00 uur

Na afloop kunt u met een drankje en een hapje napraten.

U bent van harte welkom!

Notulen AV van april vind u hier:

AV-notule-04-2018

Herinnering spoorlijnen naar het Loo

De gemeente en de wijkraad Brink&Orden hebben samengewerkt aan een plan om een herinnering aan de vroegere spoorlijnen naar het Loo aan te leggen. Binnenkort wordt het plan uitgevoerd.

Hoe zit die herinnering eruit ?
Er wordt een spoorwissel aangebracht op een laagje grind (in spoorwegtermen ‘’ballastbed’’). Naast de spoorwissel komen enkele betonnen zitelementen. Op één van de zitelementen komt een plaquette met tekst over de geschiedenis van de vroegere spoorlijnen.

De plaats van de herinnering is waar in het verleden de spoorlijnen vanuit Amersfoort en vanaf station Apeldoorn samenkwamen op de zuidoostelijke hoek van de huidige Beatrixlaanlaan en Prins Willem Alexanderlaan. De richtingen van beide sporen wijken enigszins af van de vroegere richting. Dit is onder meer gedaan om de huidige bomen te kunnen laten staan. Wel zal –om de zichtbaarheid te verzekeren- de op de  grond hangende takken van de beuk worden gesnoeid tot op 3 meter hoogte boven de grond.

Hoe wordt dit plan mogelijk gemaakt ?
Het plan is mogelijk gemaakt door bijdragen uit enkele gemeentelijke diensten, bijdrage van de wijkraad en door de naburige werkzaamheden aan het spoor van Prorail waarbij de wissel is vrijgekomen.

 

Uitnodiging opening IVN Beleefweekend 28 t/m 30 september

Graag nodigen wij u uit voor de opening van het IVN Beleefweekend van 28 t/m 30 september 2018. Onder het thema ‘Voor ieder wat wil(d)s!’ zullen diverse ‘gastheren van het landschap (IVN)’ activiteiten ontplooien waaraan zowel onze eigen Apeldoornse gemeenschap als de Veluwse toerist kunnen deelnemen en de Veluwe kunnen beleven.

De opening van het Beleefweekend wordt verricht door wethouder Wim Willems en Joline de Weerdt, directeur IVN, en vindt plaats op vrijdag 28 september om 16.00 uur bij het Theehuis op Stadspark Berg & Bos. Bij de opening zullen het ’50 dingen boekje’ en de ‘beleefrugzak’ landelijk worden gelanceerd. Deze materialen zijn speciaal voor kinderen ontwikkeld in het kader van natuureducatie en verkenning van de flora en fauna op de Veluwe.

Voor meer informatie: www.ivn.nl/beleefapeldoorn

5 oktober: Asselse2mijl

APELDOORN – Op vrijdag 5 oktober vindt alweer de tiende editie van de jaarlijkse Asselse2mijl plaats. In 2008 werd dit evenement geïnitieerd door bevlogen ondernemers van de Asselsestraat en de Gemeente Apeldoorn ter gelegenheid van het vernieuwen van de Asselsestraat.

Tegenwoordig is het een traditie van groot formaat.

Er zijn weer verschillende categorieën. Vanaf 18.45 uur start de BSO Sport Kidsrun van 1 kilometer. Allereerst starten de jongens in twee categorieën: jongens van 4 tot en met 10 jaar en jongens van 11 tot en met 14 jaar. Tien minuten later, om 18.55 uur, beginnen de meiden in de categorieën 4 tot en met 10 jaar en 11 tot en met 14 jaar. De prijsuitreiking voor deze run vindt plaats om 19.05 uur.

Om 19.15 uur begint de Asselse0,2mijl QaMP rollatorloop. Deze wedstrijd is voor dames en heren die in het dagelijks leven een rollator gebruiken. Ze worden om 18.45 uur verwacht ter hoogte van de winkel Zit en Relax (Asselsestraat 256). Daar wordt voor gezelligheid gezorgd en bereiden de organisatoren de deelnemers voor op de rollatorloop. Om 19.45 uur begint de AH Sprengenpark Asselse2mijl (3,2 kilometer) voor dames en heren vanaf 15 jaar. De groep begint ter hoogte van Albert Heijn Sprengenpark. Een onderdeel van deze run is de Haaremetijd bedrijvenloop. Om 20.15 uur begint de Asselse4mijl (6,4 kilometer) voor dames en heren vanaf 15 jaar.

Rond 21.00 uur is de prijsuitreiking. Mochten de deelnemers van de Asselse2mijl en -4mijl eerder finishen, dan is de prijsuitreiking eerder. Voor het ontvangen van de prijzen is aanwezigheid verplicht. Allereerst krijgen de dames van de 2 en 4 mijl hun prijs, dan de heren van 2 en 4 mijl en tenslotte de winnaars van de bedrijvencompetitie. Bij de start- en finishlocatie worden allerlei gezellige evenementen georganiseerd met een hoge plezierfactor. De kinderen die meelopen in de wedstrijd krijgen een ijsje tegen inlevering van het startnummer. Er is fris, bier en wijn, muziek en de verloting voor kinderen en ouderen. Alle lootjes (ook van de kinderen) worden verzameld in een grote bak en de notaris trekt de prijzen, onder toeziend oog van de aanwezigen. Wil je wat winnen, dan is aanwezigheid verplicht. Lootjes zijn te koop voor 50 cent per stuk.

De BSO Sport Kidsrun voor jongens en meiden is dit jaar weer gratis, net als de deelname aan de rollatorloop. Voor de Asselse2mijl zijn de inschrijvingskosten 5 euro per persoon. De inschrijvingskosten voor de Asselse4mijl bedragen 6,50 euro per persoon.

de Haaremetijd Bedrijvenloop

De Haaremetijd bedrijvenloop biedt twee pakketten aan. Het ‘special’ pakket is per team 27,50 euro (exclusief inschrijvingskosten per loper). Hierbij doen de deelnemers mee aan de Asselse2mijl en krijgt het team vier consumptiebonnen ter waarde van 2 euro. Er wordt ook een teamfoto gemaakt door een professionele fotograaf in een speciale setting. Het ‘basis’ pakket is per team 7,50 euro (exclusief inschrijvingskosten per loper). Hierbij doen de lopers ook mee aan de 2 mijl en krijgen zij verder geen extra’s. Kijk voor meer informatie verder op onze site www.asselse2mijl.nl.

Onderhoudwerkzaamheden A1 tussen Kootwijk en Hoenderloo

Rijkswaterstaat voert van maandag 10 september 06.00 tot vrijdag 14 september 21.00 uur onderhouds-werkzaamheden uit op de A1 tussen Kootwijk en Hoenderloo. Het verkeer wordt in beide richtingen via versmalde rijstroken langs de werkzaamheden geleid. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. Tijdens de spits kan de extra reistijd oplopen tot 30 minuten of meer.

RWS_Printposter_verkeershinderA1_NL

RWS_Factsheet_verkeershinderA1_NL

Kazernepoort aan Berghuizerweg gaat tijdelijk open

Vanaf maandag 3 september wordt de achterpoort van de Koning Willem III kazerne aan de Berghuizerweg van maandag tot en met vrijdag van 6.45 uur tot 7.45 uur opengesteld voor inkomend verkeer. Het openstellen van de achterpoort is noodzakelijk omdat bouwvakkers en aannemers gedurende deze tijd het complex op moeten via de hoofdpoort aan de Frankenlaan. Door deze drukte ontstaat er filevorming waardoor er ter plaatse een onoverzichtelijke situatie kan ontstaan en kan leiden tot verkeersopstoppingen op de openbare weg die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Om overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken is aan het personeel medegedeeld dat de aanrijroute via de Frankenlaan-Sportlaan-Berghuizerweg is, dus niet via de Ordermolenweg.