Onderhoudwerkzaamheden A1 tussen Kootwijk en Hoenderloo

Rijkswaterstaat voert van maandag 10 september 06.00 tot vrijdag 14 september 21.00 uur onderhouds-werkzaamheden uit op de A1 tussen Kootwijk en Hoenderloo. Het verkeer wordt in beide richtingen via versmalde rijstroken langs de werkzaamheden geleid. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. Tijdens de spits kan de extra reistijd oplopen tot 30 minuten of meer.

RWS_Printposter_verkeershinderA1_NL

RWS_Factsheet_verkeershinderA1_NL

Kazernepoort aan Berghuizerweg gaat tijdelijk open

Vanaf maandag 3 september wordt de achterpoort van de Koning Willem III kazerne aan de Berghuizerweg van maandag tot en met vrijdag van 6.45 uur tot 7.45 uur opengesteld voor inkomend verkeer. Het openstellen van de achterpoort is noodzakelijk omdat bouwvakkers en aannemers gedurende deze tijd het complex op moeten via de hoofdpoort aan de Frankenlaan. Door deze drukte ontstaat er filevorming waardoor er ter plaatse een onoverzichtelijke situatie kan ontstaan en kan leiden tot verkeersopstoppingen op de openbare weg die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Om overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken is aan het personeel medegedeeld dat de aanrijroute via de Frankenlaan-Sportlaan-Berghuizerweg is, dus niet via de Ordermolenweg.

Oefeningen op Koning Willem III kazerne

Op de Koning Willem III kazerne, in de omgeving van de hindernisbaan, worden maandag 7 mei studenten voorbereid op hun examen. Van 9.00 uur tot 15.00 uur beoefenen zij casussen waarbij gebruik wordt gemaakt van een knetter kast met optische- en geluidseffecten en een rookmachine. Tussen 10.15 -10.45, 11.15 -11.45, 12.45 – 13.15, 14.00 – 14.30 zullen er rook en lichtsignalen zichtbaar zijn en zijn er geluidseffecten hoorbaar. Excuses voor eventuele overlast.

Theatervoorstelling ‘De OmZieners’ in Gigant

Waar: Podium de Gigant, Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn
Wanneer: Woensdag 16 mei
Hoe laat: 19.30 uur ontvangst publiek. 20.00 uur aanvang voorstelling.
Kosten: Gratis. Vrije gift na afloop
Reserveren: U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com

Wilt u verzekerd zijn van een plek, dan raden wij u aan om aan te melden.

“De theatervoorstelling ‘De OmZieners’ moet je niet alleen zien maar vooral ook beleven” zegt Inge Nooijen, coördinatrice van sociale wijkteams. “Het is een intense, ontroerende voorstelling die onder je huid gaat zitten. Het spel is prachtig. Maar het is niet alleen spel. Het is het echte leven”. “Dat klopt”, zegt Laurens Umans, schrijver en regisseur van De OmZieners. “Wij willen het echte
leven op het toneel brengen. Het echte leven van echte mensen. Mensen van vlees en bloed die in armoede leven. Dat is waar het ons om gaat. En dat doen we met hartstocht en humor.” De OmZieners vertelt onder andere het verhaal van Pieter. Pieter is werkloos en wil zielsgraag aan het werk. Betaald werk. Maar door de uitkerende instantie wordt hij dan weer hierheen gestuurd en dan weer daarheen. Overal moet hij werken met behoud van uitkering. Hij krijgt dus niet betaald. Als hij het werk weigert, krijgt hij een strafkorting op zijn uitkering. Een vriendin van Pieter noemt dit
‘slavenhandel’. Maar Pieter gaat trouw dan weer hierheen, dan weer daarheen. Want alles beter dan thuiszitten. Toch? Of knaagt het aan zijn gevoel voor menswaardigheid en zelfrespect?
De OmZieners vertelt ook het verhaal van de familie van der Saeftinghe. Een keurige familie met een dikke nek en portemonnee. Zij hebben een erfenis te verdelen want papa is dood. Hoe gaan ze dat doen, het geld verdelen? Gaan ze gezellig samen rond de tafel zitten? Of slaan ze mekaar de hersens in?
De OmZieners stelt vragen over de samenleving en hoe deze is ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede. De voorstelling
laat zien hoe armoede mensen kwetsbaar maakt. De OmZieners is ook een zoektocht naar compassie. Niet in de zin van medelijden, maar “het voelen van de pijn van een ander in jouw hart”,
zoals een man in armoede omschreef. Kennen we nog compassie voor de ander?
De OmZieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Een theatergroep van mensen die in armoede leven en ervaren theatermakers. Samen maken en spelen zij theater dat laat
zien wat mensen in armoede meemaken, wat zij denken en voelen en wat anderen over hen denken en zeggen.
“Wij willen heel graag de ogen openen van mensen die van alles denken over armoede. Over ons dus. Er zijn mensen die zeggen dat armoede je eigen schuld is. Maar weten zij wel waarover zij
praten? Kennen zij ons?”

De voorstelling wordt mede georganiseerd door Assel Don Bosco Centrum, , Stichting Citypastoraat
de Herberg en Podium Gigant.