Commissie Bouwen & Wonen

Doelstellingen van de commissie:
Het toetsen van ontwerpbestemmingsplannen en bouwplannen inclusief daarover overleggen met de gemeente.
Het verbeteren van de woonomstandigheden met name het energieneutraal dan wel energiezuinig en levensloopbestendig maken van woningen en overige gebouwen.
Aanspreekpunt richting de gemeente voor de bewoners en bedrijven voor wat betreft bouwen en wonen in de wijk Brink & Orden.

Commissieleden:
imagelib_image_488

Bert Vierhout, voorzitter en lid van het bestuur
Fr. Van Mierisstraat 29B
7312 LB Apeldoorn
Tel. 055-355 49 89 óf 06-20 97 05 89
Email: bouwenenwonen@brinkenorden.nl

index
Jolante van Oostrom
Tel. 06-19 90 63 60
Email: jolantevanoostrom@gmail.com

 

 Lida SchaapLida Schaap
Zanderijweg 30
7312 EJ Apeldoorn
Tel. 06-23 03 51 31
Email: lidaschaap52@gmail.com

 

Mieke Nieuwenhuis
Ietje Kooistraweg 10
7311 GZ Apeldoorn
Email: m.nieuwenhuis70@upcmail.nl

Hierna volgt een opsomming van projecten die in 2016 aandacht van de Commissie Bouwen en Wonen vragen:

• Duurzaamheid, woningen energiezuinig dan wel energieneutraal maken
• Woningen levensloopbestendig maken
• Bestemmingsplan Brink en Orden
• Westpoint en ombouw naar boodschappencentrum
• Locatie Stedenbouwkundige ontwikkeling PWA-laan en omgeving
• Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV terreinen)
• Winkelcentrum Ordenplein
• Bestemming voormalige Politieacademie aan De Kleiberg /eventueel AZC
• Locatie Julianaziekenhuis (combinatie met Wijkraad De Sprengen)
• Verbouwingen kazerneterrein
• Bestemming Karwei-locatie hoek Asselsestraat-Beatrixlaan
• Bestemmingsplan Gebouwen Bosbeheer Asselsestraat/Harpweg
• Overige bestemmingsplanaanpassingen en -vrijstellingen
• Bouw- en sloopvergunningen
• Detailhandels- en andere voorzieningen in onze wijk
• Toekomstplannen Park Berg & Bos incl. Apenheul
• Voormalige stortplaats in het Sprengenpark
• Gemeentelijk rioleringsplan