Categoriearchief: Bouwen & Wonen

Update: Plan om op de voormalige Karwei-locatie een nieuwe Lidl te bouwen

Het voormalige Karwei-complex staat inmiddels 12 jaar leeg en staat flink te verpauperen. De wijkraad is mede betrokken in het overleg voor het plan voor nieuwbouw.

Bouwbedrijf Nikkels, de Lidl en de gemeente w.o. de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, zijn bezig met het ontwerp van het winkelgebouw en de parkeerplaats. Het plan voorziet in een gebouw met gevels van glas, metselwerk en hout. Mogelijk komt er groen voor het houten gevelgedeelte langs de Asselsestraat. Er is geen sprake van een eentonig gemetseld gebouw.
Het plan voorziet in de sloop van de oude gebouwen van de voormalige Karwei. De woningen aan de zuidzijde van de Asselsestraat tussen de Beatrixlaan en de Hoefweg zullen ook gesloopt worden. Op de hoek Asselsestraat-Beatrixlaan zijn 2 appartementen boven de Lidl gepland.

Op 16 oktober 2018 hebben de huidige eigenaar (Bouwbedrijf Nikkels) en de Lidl een informatieavond georganiseerd om de voorliggende plannen te presenteren aan de buurt en andere
belangstellenden. Uw wijkraad is verheugd dat er een plan is om het verwaarloosde complex van voormalig Karwei te
vervangen door nieuwbouw.
Wel is de wijkraad kritisch ten aanzien van de verkeerssituatie ten gevolge van dit plan (onder meer parkeren, en laden en lossen) en ten aanzien van de verkeersdrukte op de Beatrixlaan.  Tevens
beseffen we dat er zich in de directe omgeving van deze locatie reeds enkele supermarkten bevinden, maar soms is een niet ideale oplossing beter dan geen oplossing. Het is aan de gemeente(-
raad) om de verantwoordelijk voor haar detailhandelsbeleid nadere invulling te geven.

Bouw Spartahof door C vd Meer

Het leek er niet op, een beetje saai misschien, toch had het iets, het nog onbebouwde stuk grond van de oude Spartafabriek. Het verveelde nooit om vanuit het appartement naar het ruige toekomstige bouwterrein te kijken. Er was sprake van een voortdurende metamorfose.

In de lente kwamen her en der nieuwe bremstruiken boven de grond, oude exemplaren werden groter en groter. Voordat je er erg in had, veranderden de groene houtige takken in een uitbundige gele bloemenzee, die  fel afstak tussen het hoge gras en opkomend riet.
Teunisbloemen namen in de loop  van de zomer met grote bloemen op ranke stelen de taak van  gele fakkeldrager over. Dankzij het wijde zicht op de bomen langs de Driehuizerspreng beleefde je vier seizoenen van dichtbij. Het avondrood boven de bomen, hoe mooi kon het zijn.

Bouw Spartahof door C vd Meer

 

Plan om op de voormalige Karwei-locatie een nieuwe Lidl te bouwen

Het voormalige Karwei-complex staat inmiddels 12 jaar leeg en staat flink te verpauperen.

De wijkraad is mede betrokken in het overleg voor het plan voor nieuwbouw.

Bouwbedrijf Nikkels, de Lidl en de gemeente w.o. de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, zijn bezig met het ontwerp van het winkelgebouw en de parkeerplaats. Het plan voorziet in een gebouw met gevels van glas, metselwerk en hout. Mogelijk komt er groen voor het houten gevelgedeelte langs de Asselsestraat. Er is geen sprake van een eentonig gemetseld gebouw.

Op 16 oktober 2018 hebben de huidige eigenaar (Bouwbedrijf Nikkels) en de Lidl een informatieavond georganiseerd om de voorliggende plannen te presenteren aan de buurt en andere belangstellenden.

Uw wijkraad is verheugd dat er een plan is om het verwaarloosde complex van voormalig Karwei te vervangen door nieuwbouw.
Wel is de wijkraad kritisch ten aanzien van de verkeerssituatie ten gevolge van dit plan (onder meer parkeren, en laden en lossen) en ten aanzien van de verkeersdrukte op de Beatrixlaan.  Tevens beseffen we dat er zich in de directe omgeving van deze locatie reeds enkele supermarkten bevinden, maar soms is een niet ideale oplossing beter dan geen oplossing. Het is aan de gemeente(-raad) om de verantwoordelijk voor haar detailhandelsbeleid nadere invulling te geven.

Plannen van Karwei naar Lidl

Graag nodigen wij u uit voor een inloop-informatieavond over de plannen op de locatie van de voormalige Karwei aan de Prinses Beatrixlaan, Asselsestraat, en Hoefweg in Apeldoorn.
Zoals wellicht bij u bekend is het gebouw geruime tijd niet meer in gebruik. In samenwerking met LIDL supermarkten en de gemeente Apeldoorn is een plan uitgewerkt voor een supermarkt en 2
appartementen. Voordat de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan formeel start, organiseren wij een informatieavond om kennis te nemen van het plan.

Wij nodigen u, als directe omwonenden, graag uit voor deze informatieavond op 16 oktober as. van 19.00 – 20.00 uur in het duivensportcentrum aan de Prinses Beatrixlaan 240 in Apeldoorn. Het is een inloopbijeenkomst, dit betekent dat u niet exact om 19.00 uur aanwezig hoeft te zijn, maar binnen kunt lopen tussen 19.00 en 20.00 uur.

Op deze avond zullen naast ondergetekende ook vertegenwoordigers van LIDL en de Gemeente
Apeldoorn aanwezig zijn.

Wij zien u graag op de informatiebijeenkomst.

Herinnering spoorlijnen naar het Loo

De gemeente en de wijkraad Brink&Orden hebben samengewerkt aan een plan om een herinnering aan de vroegere spoorlijnen naar het Loo aan te leggen. Binnenkort wordt het plan uitgevoerd.

Hoe zit die herinnering eruit ?
Er wordt een spoorwissel aangebracht op een laagje grind (in spoorwegtermen ‘’ballastbed’’). Naast de spoorwissel komen enkele betonnen zitelementen. Op één van de zitelementen komt een plaquette met tekst over de geschiedenis van de vroegere spoorlijnen.

De plaats van de herinnering is waar in het verleden de spoorlijnen vanuit Amersfoort en vanaf station Apeldoorn samenkwamen op de zuidoostelijke hoek van de huidige Beatrixlaanlaan en Prins Willem Alexanderlaan. De richtingen van beide sporen wijken enigszins af van de vroegere richting. Dit is onder meer gedaan om de huidige bomen te kunnen laten staan. Wel zal –om de zichtbaarheid te verzekeren- de op de  grond hangende takken van de beuk worden gesnoeid tot op 3 meter hoogte boven de grond.

Hoe wordt dit plan mogelijk gemaakt ?
Het plan is mogelijk gemaakt door bijdragen uit enkele gemeentelijke diensten, bijdrage van de wijkraad en door de naburige werkzaamheden aan het spoor van Prorail waarbij de wissel is vrijgekomen.

 

Het Energieloket van Energiek Wonen

Voor een advies op maat en al jouw vragen over energiebesparende maatregelen in jouw woning kun je terecht bij het Energieloket van Energiek Wonen. Onze energieadviseurs hebben alle kennis in huis om jou met een goed en passend advies de deur uit te laten lopen. Van een slimme energiescan van de woning en informatie over installaties tot tips en trucks over subsidies en leningen. Kosteloos en vrijblijvend. Ga snel naar Energiek Wonen op www.energiekapeldoorn.nl en maak een afspraak met het Energieloket!

De site dé plek voor energiebesparing en -opwekking en geeft aan inwoners van Apeldoorn alle mogelijkheden en informatie op energiegebied. De gemeente Apeldoorn heeft deze website ontwikkeld om Apeldoorners te informeren én inspireren. Zo vind je op de site alle informatie over het energieloket, de vrijwillige energiecoaches, bedrijven die goede oplossingen aanbieden en tips om je op weg te helpen. De site helpt je ook inzicht te geven
in mogelijkheden rond een subsidie of een lage rente lening. Daarnaast staan er op het platform verhalen van Apeldoorners die al een aantal stappen hebben gezet in de energietransitie. Inspirerende voorbeelden voor iedereen!

Website energiekapeldoorn.nl dé plek voor energiebesparing en -opwekking

De speciaal voor Apeldoorn te ontwikkelen website energiekapeldoorn.nl live, die inzicht gaat geven in alle mogelijkheden en informatie op het gebied van energie, is in opbouw.  Belangrijk om te vertellen is dat de bekende energie-initiatieven vanuit wijken op het gebied van duurzaamheid  erop staan. Mochten er zaken/wijken ontbreken op dat thema dan horen wij dat natuurlijk graag! Energiek Apeldoorn is de zogenoemde paraplu waar alles m.b.t. de Apeldoornse Energietransitie onder valt en gaat vallen in de toekomst. De site wordt ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Apeldoorn.

Voortaan is de website www.energiekapeldoorn.nl dé plek waar iedere inwoner van Apeldoorn alles kan vinden met betrekking tot energiebesparing en -opwekking. De gemeente Apeldoorn heeft deze website ontwikkeld om Apeldoorners te informeren én inspireren. Zo vind je op de site alle informatie over het energieloket, de vrijwillige energiecoaches, bedrijven die goede oplossingen aanbieden en tips om je op weg te helpen. De site helpt je ook inzicht te geven in mogelijkheden rond een subsidie of een lage rente lening. Daarnaast staan er op het platform verhalen van Apeldoorners die al een aantal stappen hebben gezet in de energietransitie. Inspirerende voorbeelden voor iedereen!

Binnenkort gaat u meer vernemen over deze  website

Fotoserie Spartahof

Hieronder vind u een paar foto’s van de bouwactiviteiten op de Spartahof. Regelmatig zullen hier de veranderingen te zien zijn. Zo komt er een mooie serie van de veranderingen.

Week 44 2017Week 46 2017

Week 47 2017

Week 48 2017

Week 49 2017

Week 5 2018

Week 10

Week 14

Week 16

Week 17


Week 18

Week 19

Week 20

Week 22

Week 24

Week 27

Week 28

Week 29

Week 35

Week 38

Week 40

Week 41

 

Week 45

Week 46