Commissie Verkeer

Doelstelling van de commissie:
Het aandachtsgebied van de Commissie Verkeer omvat het onderhoud en de aanleg van wegen en paden, het verkeer in de wijk en de verkeersveiligheid.

Commissieleden:
2015-04-09 Jancko Rijpma
Jancko Rijpma, voorzitter en lid van het dagelijks bestuur
Chamavenlaan 5, 7312 HE Apeldoorn
Tel. 055-843 72 72 óf 06-521 80 899
Email: verkeer@brinkenorden.nl

Kor Flokstra

 

Kor Flokstra
Ritbroekstraat 53A
Tel. 055-521 53 66 óf 06 220 40 867
Email: kor50flokstra@hotmail.com

2014-02-05 (17) John via Ene Harry
John Verhoek
Driehuizerweg 230
7312 DW Apeldoorn
055-522 57 78
Email: john.wijkraad@gmail.com

Jan van der Wal
Schotweg 48 a
7311 DW Apeldoorn
Tel: 06-14 78 56 66
E-mail: j.wal349@kpnmail.nl