Uw wijkraad

fotobalk Wijkraad home

Welkom op de website van Wijkraad Brink & Orden

Als wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meld het ons!

Het emailadres van het secretariaat is: wijkraad@brinkenorden.nl

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van de bestuursleden of het secretariaat.
U vindt de adressen hier.

Heeft u zelf belangstelling om uw steentje bij te dragen aan een leefbaar Brink & Orden?
Neemt u gerust contact met ons op om te zien of het iets voor u is!

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en een penningmeester !!

N.B. Bezoekt u ook onze facebookpagina; klik op de link onderaan!