Grift 3 tussen spoorlijn Waterloseweg en Brinkpark uitgevoerd

In december 2011 is aan bewoners en aan de wijkraden Centrum en Orden het plan gepresenteerd voor het herstel en bovengronds brengen van de Grift tussen de spoorlijn bij de Waterloseweg en het nieuwe Brinkpark, het zogenaamde Inrichtingsplan Grift 3.

In de winter van 2012 / 2013 is het gehele plan uitgevoerd.

Herstel / aanleg van dit stuk Grift dient meerdere doelen:

  • regenwater kan van de riolering worden afgekoppeld; dit bespaart veel geld
  • er ontstaat opvangcapaciteit voor opvang van overvloedig regenwater (hoosbuien)
  • ruimte voor ecologie (beekprik, ijsvogel, gele kwikstaart)
  • recreatie (wandelen langs de beek, het wordt een mooie groenstrook)
  • cultuurhistorie; de beken en sprengen zijn een uniek stukje Apeldoorn

imagelib_image_508Dit nieuwe deel van de Grift wordt gevoed door de Eendrachtspreng van het zuiden. Ook de nu nog ondergrondse Driehuizerspreng mondt langs de spoorlijn hier uit. De Grift loopt langs de spoorlijn, maakt een bocht en kruist vervolgens de Waterloseweg, de PWA-laan en tenslotte de Wilhelmina Druckerstraat om aan te sluiten op het nieuwe Brinkpark. Vanaf het Brinkpark gaat het verder langs de Hofstraat, Beurtvaartstraat, Vlijtseweg enzovoort richting het noorden langs het Apeldoorns Kanaal.

imagelib_image_511

Ook de Grift in het schitterde Amaliapark is gereed.

Het plan is grotendeels gefinancierd uit het rioleringsfonds. Echter het deel parallel aan de spoorlijn wacht om financiële redenen op vastgoedontwikkeling (kantoor/woningbouw).

U kunt nu een rondwandeling maken langs de Grift langs de spoorlijn met ingangen langs de Waterloseweg.

Orderbeek en Driehuizerspreng
Op termijn wordt ook de Orderbeek en de Driehuizerspreng op dit nieuwe deel van de Grift aangesloten. Financiering van deze beken hangen echter ook samen met de woningbouw in het gebied Waterloo.

Aanleg van deze beekdelen laat dus helaas voor onbepaalde tijd nog op zich wachten.