Herstel Orderbeek op Willem III kazerne

In de plannen voor de Willem III kazeren is opgenomen, dat de Orderbeek weer zoveel mogelijk volgens de vroegere ligging teruggebracht zal worden. Daarbij wordt rekening gehouden met een “ecologische strook” van 15 meter langs de beek. Ook zal men nagaan of plaatselijk steile oevers gemaakt kunnen worden t.b.v. nestgelegenheid.

Op deze schets van het kazerneterrein ziet u de Orderbeek als slingerende lijn rechtsonder in beeld

imagelib_image_158