Historie Sparta terrein

Over de historie van het Sparta-terrein bestaat een heel leuk boekwerkje, vol met wetenswaardigheden over de plek waar de fabriek is ontstaan. Het boekje is door een werkgroep genaamd ” spartacus” geschreven waaronder Bert Compagne, bewoner van SpartaLuce, van de Vereniging Oud Apeldoorn.

U kunt het boekje hier downloaden

Het boekje is het resultaat van een onderzoek in 2004 naar de restanten van de oude villa Klarenbeek. Het betrof de geschiedenis van het terrein op de hoek van de Driehuizerweg en de Prins Willem-Alexanderlaan. Hier was de fietsenfabriek Sparta gevestigd. Dat bedrijf begon zijn geschiedenis aan de Prins Willem-Alexanderlaan met de aankoop van Villa Klarenbeek door de oprichter van Sparta. De villa is gaandeweg bij de fabriek aangetrokken en heeft lange tijd als kantoor gediend. Opzet was om elementen uit de geschiedenis van het terrein te gebruiken bij de plannen voor nieuwbouw op het Sparta-terrein (het huidige Sparta Luce). In hoeverre dat mogelijk en wenselijk zou zijn, was in 2004 onderwerp van een debat tussen deskundigen en publiek onder leiding van de journalist Leonard Ornstein.