Onderhoud Badhuisspreng

Waterschap Veluwe heeft voorjaar 2009 een beheer en onderhoudsplan voor de Badhuisspreng opgesteld. De Badhuisspreng is een bijzonder cultuurhistorisch element met een bijzonder geschiedenis in onze wijk. Tesamen met de wijkraad de Sprengen zijn we bij het plan van het waterschap betrokken geweest. Als wijkraden vinden we het erg jammer dat er geen water in de beek stroomt en dat het vooralsnog ook niet in de plannen is opgenomen. Stromend water maakt van de beek natuurlijk een echte beek; anders blijft het toch een leeg schilderij. Probleem is echter dat het grondwater ongeveer 1 meter diep onder de sprengbodem zit en dat hierdoor water niet op een natuurlijke wijze in de spreng zal komen. Extra oppompen van grondwater mag niet van de provincie Gelderland omdat men niet wil dat het natuurgebied Veluwe (verder) verdroogt. Verhogen van het grondwater geeft weer andere problemen.

Als wijkraad Brink & Orden hebben we ervoor gepleit dat de beek niet alleen in stand blijft, verder boven de grond wordt gehaald en goed onderhouden wordt maar ook dat er vroeg of laat weer water in gaat stromen.

Er kan wellicht regenwater van daken en straten afgekoppeld worden van het riool en naar de beek geleid worden. Hier wordt wel over nagedacht maar op korte termijn zal dit geen oplossing bieden.

imagelib_image_232