Orderbeek in Orderbos onderging gedaantewisseling (2011)

In verband met de uitvoering van het Beheers- en Onderhoudsplan Orderbeek van het Waterschap Veluwe hebben de oevers van de Orderbeek in het Orderbos in 2011 een totaal ander aanzien gekregen.
imagelib_image_363
Het Geldersch Landschap en het Waterschap Veluwe wilden de beek een grotere natuurwaarde geven en beter toegankelijk maken voor wandelaars. De Orderbeek is een van de fraaie sprengenbeken in onze wijk die cultuurhistorisch van grote betekenis is geweest voor de economische ontwikkeling van Apeldoorn. De sprengen waren de energievoorziening voor de watermolens en leverden het schone water voor de papiermakerijen en wasserijen. De Apeldoornse sprengen, zoals de Orderbeek, monden uiteindelijk uit in de Grift die parallel aan het Apeldoorns Kanaal naar het noorden afwatert.

Achter de velden van Victoria Boys en de locatie van Scouting St. Victor aan de Ordermolenweg, was het voorheen best spannend langs de beek door de donkerte van de overheersende Douglassparren langs de oevers. Nu is er vrij uitzicht. Gespaard zijn gebleven de inlandse loofboomsoorten en ook de groepjes grove dennen langs de beekoevers.

imagelib_image_368
Na de aanplant van inlandse eik, beuk en struiken als sleedoorn, meidoorn en hazelaar zal de verscheidenheid en ook aantallen dieren en planten in en langs de beek aanmerkelijk verbeteren.

We zeggen wel Orderbeek, maar eigenlijk is dit water al heel lang een spreng. De bron van de beek ligt namelijk diep gegraven in de aarde, een sprengenkop geheten. Eigenlijk zijn er wel zes sprengenkoppen, maar door verwaarlozing gaven deze nog maar heel weinig water. Het onderhoud aan de beek was gestopt sinds de (voormalige) wasserij in Orden er geen gebruik meer van maakte.

Door uitbaggeren van de koppen en de beekbodem stroomt het water weer sneller. Ook door de nieuwe beschoeiing aan weerszijden van de beek. Om te voorkomen dat zwijnen de koppen als een zoel, hun badplaats, gaan gebruiken is er rondom de koppen een raster geplaatst met daarin toegangshekjes voor wandelaars.
imagelib_image_367
Om het dierlijk leven in de Orderbeek te stimuleren is er in sommige delen grind gelegd. Dat is heel aantrekkelijk voor de beekprik, een primitieve vis. De beekprik lijkt meer op een grote regenworm. Beekprik is in de paartijd in maart / april op de grindbodem te bewonderen. Daarna sterft het volwassen exemplaar.

imagelib_image_369