Rode Beek / Waterbronpark

Voor de Rode Beek / Beek in het Orderveen is een visie opgesteld voor het behoud en herstel van deze beek. U kunt de volledige visie hier downloaden

kaartje Rode Beek Beek Orderveen
Overzichtskaartje Rode Beek / Beek in het Orderveen

Uitwerkingsplan beek en inrichting Waterbronpark

Voorjaar 2014 is het voor het veld tussen Pieter de Hooghlaan en de beek (hier ‘Rode Beek’ genoemd) een inrichtingsplan opgesteld; het zogenaamde ” Waterbronpark”. De wijkraad is hier tesamen met geïnteresseerde bewoners nauw bij betrokken. Belangrijke onderdelen van het Waterbronpark zijn: een boomgaard, een speelveld, speelvoorzieningen, herstel van de beek, bloemrijk grasland, wandelpaden een hondenuitlaatplaats.

Klik hier voor het uitgewerkt plan Rode Beek / Beek in het Orderveen / Waterbronpark. Over de detailinrichting wordt voorjaar 2014 nog verder overlegd.

imagelib_image_229
Huidig zicht op gebied “Waterbronpark” en Rode Beek vanaf Pieter de Hooghlaan