Zienswijze bestemmingsplan AGOVV

De gezamenlijke wijkraden Brink & Orden, De Sprengen en wijkvereniging Berg & Bos hebben op 14 maart jl. bij de gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV). Lees meer