Onze wijkagenten

Onze wijkagenten zijn

  • Eddie van Essen voor het werkgebied Orden
  • Jan van der Linden voor het werkgebied Brinkhorst Driehuizen Waterloo
Eddie van Essen
Eddie van Essen
Jan van der Linden
Jan van der Linden

Jan van der Linden en Eddie van Essen zijn bereikbaar onder nummer 0900-8844

De wijkagenten houden spreekuur: elke maandagmiddag van 14.00-15.00 uur in het +Punt Orden aan de Germanenlaan. Hier kunt u terecht met vragen, tips, opmerkingen of zo maar om even een ‘praatje’ te maken. Aangifte kunt u op dit spreekuur niet doen, omdat de wijkagenten in het +Punt niet over een politiecomputer beschikken.

Happy Kids Route Orden

De bedoeling van dit project is dat kinderen aan de hand van vrolijke kunstobjecten verleid worden verkeersveilige routes te volgen. En dat kinderen zich bewust worden van verkeersgedrag.

De Happy Kids Route is een route voor en door kinderen, ze worden zelf volop bij de route betrokken. Door zelf routes te lopen worden knelpunten geïnventariseerd en ook worden er maquetes gemaakt voor het ontwerp.

Gewerkt wordt aan een Happy Kids Route met kinderen van de Victorschool en De Wegwijzer. Onder meer komen er oversteekplaatsen over de Jachtlaan. Deze worden meegenomen bij de asfalteringswerkzaamheden van de gehele Jachtlaan.

De begeleiding is in handen van Mariëlla Koenders van Markant Centrum voor Kunsteducatie, de gemeente, Wisselwerk en de wijkraad.

Locatie voormalig Julianaziekenhuis

Deze 4 ha grote locatie is eigendom van Bouwinvest (Amsterdam). Door projectontwikkelaar Estrea (Ede) was een plan voorbereid met onder meer 60 laagbouwwoningen, een medisch centrum, prikpoli, kinderdagverblijf en mogelijk een woon-zorgcentrum.

In september 2014 heeft de projectontwikkelaar laten weten in het geheel af te zien van de plan. Het wachten is nu op een nieuwe initiatieven.

Westpoint

Dit voormalige Stadskantoor aan de Vosselmanstraat staat reeds jaren leeg. De leegstand trekt ongewenste zaken aan, heeft een negatieve impact op de omgeving en geeft overlast voor de buurt. De wijkraad ziet graag een steviger regierol voor de gemeente bij de herontwikkeling van dit gebouw c.q. deze locatie.