Happy Kids Route Orden

De bedoeling van dit project is dat kinderen aan de hand van vrolijke kunstobjecten verleid worden verkeersveilige routes te volgen. En dat kinderen zich bewust worden van verkeersgedrag.

De Happy Kids Route is een route voor en door kinderen, ze worden zelf volop bij de route betrokken. Door zelf routes te lopen worden knelpunten geïnventariseerd en ook worden er maquetes gemaakt voor het ontwerp.

Gewerkt wordt aan een Happy Kids Route met kinderen van de Victorschool en De Wegwijzer. Onder meer komen er oversteekplaatsen over de Jachtlaan. Deze worden meegenomen bij de asfalteringswerkzaamheden van de gehele Jachtlaan.

De begeleiding is in handen van Mariëlla Koenders van Markant Centrum voor Kunsteducatie, de gemeente, Wisselwerk en de wijkraad.