Westpoint

Dit voormalige Stadskantoor aan de Vosselmanstraat staat reeds jaren leeg. De leegstand trekt ongewenste zaken aan, heeft een negatieve impact op de omgeving en geeft overlast voor de buurt. De wijkraad ziet graag een steviger regierol voor de gemeente bij de herontwikkeling van dit gebouw c.q. deze locatie.