CPO Groenwoud ontwikkelt zich positief; update juli 2014

CPO Groenewoud, het project voor levensloopbestendige woningen aan de PWA laan, achter de Waterloseweg, ontwikkelt zich uiterst positief.

Alle 12 kavels voor de bouw van moderne bungalows hebben een deelnemer. De architect Arnoo Holleman, van architectengroep Gelderland uit Zelhem, heeft voor elke deelnemer een individueel
schetsontwerp gemaakt. De SO ( schetsontwerp) fase zal in augustus worden afgerond.

Het college van B&W heeft haar goedkeuring aan het plan gegeven, nu wordt in september 2014 de gemeenteraad geconsulteerd en om een definitief OK gevraagd.

De buurtbewoners zijn op 15 juli in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het plan, hiervoor stelde de gemeente ruimte in het stadskantoor beschikbaar en waren er ook  medewerkers aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De reactie van de buurt over het plan was in grote meerderheid erg positief.

Lees meer

Grote buurtpicknick Berg en Bos zondag 14 september

De wijkraden Brink en Orden en de Sprengen, de wijkvereniging Berg en Bos hebben samen met Accres, de beheerder van park Berg & Bos en Stimenz de welzijnsorganisatie het initiatief genomen om onze ‘achtertuin’ te gebruiken om elkaar te ontmoeten.

Wij organiseren daarvoor een Buurtpicknick in het stadspark. We nodigen jong en oud uit om met een picknickmand, een kleedje en een vrolijk humeur op 14 september vanaf 12.00 uur naar de speelweide te komen. Wij zorgen voor leuke activiteiten en wandelingen met de boswachter, misschien zijn er zangers en muzikanten die zich spontaan geroepen voelen om wat akoestisch te laten horen, wie weet is het leuk om wat van het
meegebrachte lekkers te ruilen of te delen. Wij hopen u, de buren en bewoners naast Stadspark Berg en Bos, graag te ontmoeten op 14 september tussen 12.00 en 16.00 uur op de Speelweide in Berg en Bos.Voor informatie of het melden van activiteiten kunt u contact opnemen met: Bob van Dongen tel. 06 2258 6251 of bob51@upcmail.nl

poster buurtpicknick A2 resized

Raadsfracties: bestemmingsplan AGOVV niet ‘besluitrijp’

Leest u op de site van de Wijkvereniging Berg en Bos een verslag van de PMA 10 juli 2014 over het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV).

Leest u hier waarom wij van mening zijn dat de tijdelijke tribunes met 2.500 zitplaatsen dienen te verdwijnen.

In juli heeft een overleg plaatsgevonden tussen gemeente, AGOVV, wijkraden De Sprengen, Berg en Bos, Brink & Orden en de Werkgroep Asselsestraat e.o.  De stadsdeelmanager heeft vervolgens in aparte gesprekken alle van belang zijnde informatie geïnventariseerd en gekeken naar waar wel en waar niet overeenstemming over bestaat. Ook de vragen door de verschillende fracties vanuit de PMA zijn gesteld moeten worden beantwoord.

Wij wachten nu nader bericht van de gemeente af.