Raadsfracties: bestemmingsplan AGOVV niet ‘besluitrijp’

Leest u op de site van de Wijkvereniging Berg en Bos een verslag van de PMA 10 juli 2014 over het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV).

Leest u hier waarom wij van mening zijn dat de tijdelijke tribunes met 2.500 zitplaatsen dienen te verdwijnen.

In juli heeft een overleg plaatsgevonden tussen gemeente, AGOVV, wijkraden De Sprengen, Berg en Bos, Brink & Orden en de Werkgroep Asselsestraat e.o.  De stadsdeelmanager heeft vervolgens in aparte gesprekken alle van belang zijnde informatie geïnventariseerd en gekeken naar waar wel en waar niet overeenstemming over bestaat. Ook de vragen door de verschillende fracties vanuit de PMA zijn gesteld moeten worden beantwoord.

Wij wachten nu nader bericht van de gemeente af.