CPO Groenwoud ontwikkelt zich positief; update juli 2014

CPO Groenewoud, het project voor levensloopbestendige woningen aan de PWA laan, achter de Waterloseweg, ontwikkelt zich uiterst positief.

Alle 12 kavels voor de bouw van moderne bungalows hebben een deelnemer. De architect Arnoo Holleman, van architectengroep Gelderland uit Zelhem, heeft voor elke deelnemer een individueel
schetsontwerp gemaakt. De SO ( schetsontwerp) fase zal in augustus worden afgerond.

Het college van B&W heeft haar goedkeuring aan het plan gegeven, nu wordt in september 2014 de gemeenteraad geconsulteerd en om een definitief OK gevraagd.

De buurtbewoners zijn op 15 juli in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het plan, hiervoor stelde de gemeente ruimte in het stadskantoor beschikbaar en waren er ook  medewerkers aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De reactie van de buurt over het plan was in grote meerderheid erg positief.

Lees meer