WMO Adviesraad, wat heeft u er aan?

Een groot aantal overheidstaken op het terrein van de zorg gaat over naar de gemeenten. Dat gaat alle burgers van Apeldoorn aan. Zowel goede zorg voor de jeugd, als de ondersteuning van inwoners van Apeldoorn die dat door een ziekte of beperking nodig hebben. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) stimuleert dat alle burgers, jong en oud, naar vermogen en eigen voorkeuren kunnen en blijven meedoen.

De WMO Adviesraad is een onafhankelijke adviesraad, die burgemeester en wethouders adviseert over beleidsplannen van de gemeente. Zij gaat uitgebreid te rade bij inwoners die te maken hebben met maatregelen binnen de jeugdzorg en de AWBZ-begeleiding (Wmo). Dit is belangrijk. Zeker nu er in korte tijd zoveel verandert. 

Wilt u meer weten kijkt u dan op de website van de WMO Adviesraad

Leest u ook de Flyer Wmo-raad t.b.v. buurt- en wijkraden