De Kleiberg mogelijke locatie voor AZC

Mogelijke vestiging AZC op de locatie “De Kleiberg” in het Orderbos

Op maandagavond 12 januari 2015 was het bestuur van de wijkraad aanwezig in het Stadskantoor bij het overleg over de vestiging van één of mogelijk twee AZC’s in Apeldoorn. Zoals bekend heeft de gemeente Apeldoorn aangeboden een asielzoekerscentrum op haar grondgebied toe te staan. Er zijn vijf potentiële locaties aangewezen, waaronder de voormalige Politieacademie op De Kleiberg. Na afloop hadden de aanwezige bestuursleden van de wijkraad en de leden van “De Stem van Orden” een privégesprek met onze burgemeester, de heer Berends. In dit gesprek werd nogmaals een dringend beroep op de burgemeester gedaan geen 600 tot 800 asielzoekers toe te staan op de locatie De Kleiberg. Voorstel Wijkraad Brink & Orden ten aanzien van de vestiging van een AZC.

 • Als wijkraad zijn wij het er mee eens, dat de gemeente zich openstelt om asielzoekers op te nemen.
 • Wij willen positief beginnen en verklaren dat het bestuur van Wijkraad Brink & Orden geen zwaarwegende bezwaren heeft tegen een kleinschalige AZC voor gezinnen op het terrein van de voormalige politieacademie op De Kleiberg in het Orderbos.
 • Op grond van het huidige Bestemmingsplan mogen in de voormalige Politieacademie overdag maximaal 200 en
  ’s-nachts slechts 100 personen aanwezig zijn.
 • De Kleiberg heeft onvoldoende ruimte om een optimale AZC van minimaal 600 asielzoekers in te richten en het bestemmingsplan laat geen grote uitbouw van deze locatie toe.
 • Het huidige gebouw zal tegen veel kosten moeten worden aangepast.
 • Namens de wijkbewoners steunt de wijkraad het standpunt om geen 600 tot 800 asielzoekers in onze woonwijk toe te laten, dit verstoort de sociale cohesie in de woonwijk Orden.
 • Ook is er geen draagvlak voor een groot ACZ binnen de woonwijk Orden, een kleinere AZC zou bespreekbaar kunnen zijn.
 • De Kleiberg ligt tegen een kwetsbaar Natura 2000 gebied aan en wij zijn bezorgd voor grote verstoringen in dat gebied, wat niet acceptabel is.
 • Gezien de ligging van de De Kleiberg, zal uitwaaiering van asielzoekers naar de sportvelden in de omgeving een veiligheidsprobleem voor de jonge sporters op kunnen leveren, die door de gemeente niet te controleren is.
 • Op de voorlichtingsfilm van het COA staan voorbeelden van AZC’s in de vorm van complete leefgemeenschappen met alle gewenste voorzieningen op één terrein
 • Dit is op De Kleiberg lastig  te realiseren, maar wel een aantal andere locaties.