Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”

 

Er is dooP1060587r de gemeente (in samenwerking met uw wijkraad) een  nieuw bestemmingsplan en een bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor onze wijk ontworpen.

 

Deze plannen liggen nu ter inzage in het Stadskantoor.

Als bewoner óf ondernemer van onze wijk heeft u de brochure van deze plannen ontvangen.

Wilt u weten wat deze plannen voor u als bewoner óf ondernemer gaan betekenen?

Kom dan op maandag 19 januari 2015 naar het Cortenbosch College aan de Princes Beatrixlaan 259.

Daar kunt terecht met u vragen over deze plannen.

De inloopavond is van 19.00 tot 21.30 uur.

 

Kom naar deze inloopavond én kijk goed naar u eigen situatie en naar uw woonomgeving.

Heeft u bezwaren tegen de voorliggende plannen, op dit moment is bezwaar maken mogelijk.