Parkeeroverlast van de bezoekers aan de Apenheul

Wie kent de Apenheul niet.
Deze fantastische dierentuin trekt elk jaar meer bezoekers. Op zich prima voor de Apenheul en een goede promotie voor Apeldoorn.
Helaas, de meeste bezoekers komen met de auto naar Apeldoorn. Dat betekent parkeeroverlast. Op de beide parkeerterreinen bij het park Berg & Bosch kunnen 1600 auto’s een plek vinden. Komen er meer dan 1600 auto’s, dan wordt de J.C. Wilslaan voor het doorgaande verkeer afgesloten en wordt deze laan als parkeerruimte ingezet. Deze afsluiting vond in 2014 op 39 dagen plaats en dat is te veel.
De Raad van State heeft dit vanaf heden verboden en derhalve moet men op zoek naar alternatieve parkeerruimte. Bij de afsluiting van de J.C. Wilslaan gaat het vertrekkende verkeer van de Apenheul via onze wijk naar de snelweg richting het westen van het land. Het resultaat is dan een meer dan overvolle Laan van Spitsbergen en overlast in Orden. Daar heeft de wijkraad bezwaren tegen.
De drie wijkraden (Berg & Bosch, Brink & Orden en De Sprengen) overleggen samen met onze wijkmanager (Wim Bergink) en verkeersdeskundigen van de gemeente over een tijdelijke oplossing vanaf 1 april 2015 en een definitieve oplossing op langere termijn. In een goed gesprek zijn alle ‘voor en tegens’ van de verschillende oplossingen bekeken en er komt nu een Plan van Aanpak. Voorwaarde voor onze wijkraad is het open houden van de J.C. Wilslaan. Dit, om het extra verkeer binnen onze wijk te weren. De commissie Verkeer van de wijkraad wacht op de definitieve oplossingen van de gemeente.