Hartveilig wonen (AED apparaten)

Hartveilig wonen (AED apparaten)

AED
Een Automatisch Externe Defibrillator, afgekort een AED, is een toestel dat gebruikt wordt bij een persoon met een acute circulatiestilstand. Met een AED kunt u een elektrische schok toedienen om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het is belangrijk om een hartstilstand zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden.

Aangemeld:
Gezondheidscentrum De Heeze – wachtkamer – Graanhof 128-132 –

Aangemeld bij een particulier thuis:
Amsivarilaan
Ietje Kooistralaan

Aangemeld maar nog niet goedgekeurd:
Gamma Apeldoorn West – Laan van Spitsbergen 104 – Tel: 055 5422663
Dommerholt Advocaten – Secretariaat begane grond – Europaweg 202- Tel. 055 526 20 20
Vc Cortenbosch college – Prinses Beatrixlaan 259 – Tel: 055 521 6377
Ons Huis – in de woonwinkel – Waterloseweg 3 – Tel: 055 526 2500
Koninklijke Marechaussee – bij de wacht – Frankenlaan 47
AV34 Atletiekvereniging – Sportpark Orderbos 19
Belastingdienst – hoofdingang (balie) – John F. Kennedylaan 8
Rode Kruis Afdeling Apeldoorn – centrale hal – Schuttersweg 41 – Tel: 055 3553340
Sprengeloo school – voordeur conciërge – Sprengenweg 81 – Tel: 055 3575300

Niet aangemeld:
Deka markt – Ordenplein
Mandala – Sportlaan 2

(niet aangemeld wil zeggen, dat als er naar “112” wordt gebeld, deze AED’s niet aangegeven worden.)

THOR heeft 6 auto’s met een AED, maar deze moeten dan wel toevallig in de buurt zijn.

De bereikbaarheid van een AED is maximaal 1.000 meter.
Er zijn 20 vrijwilligers per apparaat aangesloten en zodra het noodnummer wordt gebeld, krijgen zij een melding.
Er kunnen dan minstens 3 á 4 personen direct hulp geven als het nodig is en er dan nog geen ambulance aanwezig is.

Wat is Hartveilig wonen? https://www.hartveiligwonen.nl/
Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand (in de volksmond hartstilstand genoemd) kan verminderen. Deze vrijwillige hulp is aanvullend op ambulancezorg. Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. Hartveilig wonen is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance.

Waarom is Hartveilig wonen belangrijk?
Jaarlijks krijgen ca. 15.000 mensen in Nederland een acute circulatiestilstand, dat is een stilstand van de bloedsomloop, ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand van de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang.

Hoe werkt Hartveilig wonen?
Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de meldkamer schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Het alarmeringssysteem van Hartveilig wonen zoekt op postcode de dichtstbijzijnde vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED.

Wanneer voldoende mensen zich melden, informeert het systeem de andere vrijwilligers dat er voldoende mensen zijn. De vrijwilligers die naar het slachtoffer gaan, bieden hulp tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Waar vind ik Hartveilig wonen?
Hartveilig wonen vindt plaats in heel Nederland. Het is een georganiseerd netwerk van vrijwilligers, waarbij een samenwerking plaatsvindt tussen gemeente, ambulancezorg en opleidingsinstellingen. Of Hartveilig wonen in de praktijk werkt, hangt af van het aantal vrijwilligers dat in een bepaalde plaats zich heeft aangemeld. Hartveilig wonen heeft een minimum aantal mensen nodig om in praktijk te kunnen werken. Voor meer informatie kunt u e-mailen naar hartveiligwonen@connexxion.nl.

Maak uw omgeving Hartveilig!
Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, dat is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden.

Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand kan verminderen. Hartveilig wonen is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg. Als vrijwilliger kunt u mensenlevens redden door deel te nemen aan Hartveilig wonen.