Informatie over de website www.apeldoorn.nl/samen

www.Apeldoorn.nl/samen (wat biedt deze website u)

Zorg en ondersteuning volwassenen.
Krijgt u hulp op het gebied van zorg? Dan heeft u vast vragen over alle veranderingen. Helaas zijn vragen over uw persoonlijke situatie op dit moment nog niet te beantwoorden. Wel heeft de gemeente zoveel mogelijk vragen en antwoorden over diverse onderwerpen op deze pagina staan. Lees ze gerust. Zodra er meer informatie is informeren wij u via deze website, het Apeldoorns Stadsblad en Twitter.
Veranderingen op de website kunt u zien aan de datum die onder het onderwerp staat. In het najaar krijgt u van de gemeente een brief met algemene informatie. Hierin staat ook of en op welk moment contact met u wordt opgenomen om over uw eigen situatie in gesprek te gaan.
Zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.
Krijgt u hulp op het gebied van jeugd? Dan heeft u vast vragen over alle veranderingen. Helaas zijn vragen over uw persoonlijke situatie op dit moment nog niet te beantwoorden. Wel heeft de gemeente zoveel mogelijk vragen en antwoorden over diverse onderwerpen op deze pagina staan. Lees ze gerust. Zodra er meer informatie is informeren wij u via deze website, het Apeldoorns Stadsblad en Twitter.

Samen goed voor elkaar
Als je niet helemaal voor jezelf kunt zorgen, heb je mensen om je heen nodig. Misschien iemand die je helpt met de post, boodschappen doet of meegaat naar het ziekenhuis. Vroeger was dit vanzelfsprekend en de komende jaren moet dit weer normaler worden. Samen doen, dat is de toekomst! Iedereen kan helpen. Ontdek wat jij kunt doen!
Waarom?
Veel inwoners van de gemeente Apeldoorn krijgen een steuntje in de rug van de overheid. Soms maar even, soms langdurig. Misschien door ondersteuning bij het verwerken van de dagelijkse post. Of met het opvoeden van de kinderen. Of bij het vinden van passend werk.
Vanaf 2015 gaat de gemeente veel van deze taken regelen. Maar de gemeente heeft daar veel minder geld voor. Daarom is het belangrijk om eerst te bekijken wat inwoners zelf kunnen regelen. Met hun familie, buren, vrienden en kennissen.
Lukt dat niet, dan kunnen inwoners van Apeldoorn een beroep doen op de gemeente voor hulp of ondersteuning.

WMO standaard arbeidsovereenkomst
Op website van WMO wordt een standaard overeenkomst geplaatst m.b.t. het zelf inhuren en betalen van een huishoudelijke hulp
http://www.daar-ggnet.nl/
Sociale activering
Sociale activering is het uitvoeren van maatschappelijk nuttige activiteiten, die mogelijk een eerste stap naar werk betekenen. Sociale activering bij DaAr is met name voor mensen met GGZ-problematiek zoals psychische en psychosociale problematiek, een WGA-, Wajong- of Ziektewet-uitkering. Sociale activering voeren wij uit in opdracht van het UWV WERKbedrijf in samenwerking met gemeenten.
Dit traject is gericht op het opheffen van belemmeringen en het versterken van persoonlijke competenties om doorstroom naar een arbeidsmarktgericht traject mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is maatschappelijke participatie te verhogen en een sociaal isolement te doorbreken. Veelal wordt bij DaAr hierbij het opdoen van werkervaring als middel ingezet.
Ritme, regelmaat en arbeidsgewenning
Sociale activering stimuleert mensen met een beperking om actief mee te doen en dat resulteert in de beste kansen voor een plek op de arbeidsmarkt. Het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning helpt om weer aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen. Het voornaamste doel is dat de men weer participeert in de samenleving. Verder is het belangrijk dat, door het opheffen van belemmeringen en het inzicht verkrijgen in en versterken van competenties en zelfvertrouwen, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Doel is een vervolgtraject gericht op werk. Als dit gedurende het traject niet haalbaar blijkt, wordt de kandidaat begeleid naar een passend (hoogst haalbare) alternatief.

Behandelondersteuning
DaAr verzorgt trajecten voor behandelondersteuning, sociale activering en betaalde arbeidsparticipatie van mensen met psychiatrische problematiek tijdens en na behandeling. Wij doen dat in opdracht van behandelaren van GGNet, werkgevers in het kader van een eerste of tweede spoor traject en uitkerende instanties als gemeenten en UWV.

Re-integratie
Als een zieke medewerker weer snel aan de slag kan is iedereen daarmee gebaat! Re-integratie biedt hierin mogelijkheden door middel van aangepast werk of een andere functie. Werkgever en werknemer zijn namelijk volgens de wet beiden verantwoordelijk voor dit eerste spoor. Mocht dit niet lukken? Passend werk bij een andere werkgever wordt dan ingezet als mogelijkheid in het tweede spoor dat wordt bewandeld.