Levensloopbestendig maken van woningen

Levensloopbestendig maken van woningen
Het is landelijk beleid om mensen zo lang mogelijk in hun eigen (huur)woning te laten
wonen. Voor een (flink) aantal mensen betekent dit dat de nodige voorzieningen in
de woning getroffen zullen moeten worden.
Bekende voorzieningen zijn:
a. Alle vertrekken gelijkvloers
b. Brede deurkozijnen
c. Geen dan wel geringe hoogteverschillen. Geen drempels
d. Beugels bij douche en toilet
e. Douchezitje
f. Traplift dan wel huislift in geval afzonderlijke slaapverdieping (komt vaak voor)
g. Overige
Een deel van de voorzieningen zij eenvoudig in bestaande bouw in te bouwen. Een ander deel niet.
Een groot deel van de woningvoorraad in Brink en Orden zijn niet levensloopbestendig. Het levensloopbestendig maken van deze woningen betekent een grote verbouwopgave. Wie dat allemaal zal betalen is niet eenduidig aan te geven. Bij de gemeente kan informatie worden ingewonnen. Het is aan te raden om voorzieningen die later niet eenvoudig zijn aan te brengen bij een grote verbouwing dan wel nieuwbouw gelijk mee te nemen.

Wijzigende zorg
Het is landelijk beleid om mensen zo lang mogelijk in hun eigen (huur)woning te laten wonen. Voor een (flink) aantal mensen betekent dit dat er meer zorg aan huis geboden zal moeten worden. Er wordt vaak gesteld dat deze zorg via buren en kinderen moet gebeuren maar vaak kan dit niet. Dan komen instanties in beeld. Er zijn al ideeën en initiatieven hoe dit te regelen. Hoe dit er straks uit komt te zien is nog afwachten.

Energiebesparing
Subsidie op woningisolatie
Het isoleren van een woning is vaak de effectiefste methode om tot energiebesparing te komen. De regeling ”Woningisolatie bestaande eigen woningen 2013-2014” is mogelijk dankzij een subsidieprogramma van de provincie Gelderland en wordt vanaf 3 oktober 2013 uitgevoerd door de gemeente Apeldoorn. Het isoleren van uw woning bespaart u geld èn energie. Het is nu mogelijk om subsidie aan te vragen voor een aantal isolatiemaatregelen. Dat kan ook een collectieve aanvraag zijn van tenminste zes woningen. Voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie op woningisolatie de betreffende woning moet in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 1980 en het moet een eigen woning zijn die als hoofdverblijf gebruikt wordt door de eigenaar.
• de subsidiabele kosten moeten minstens € 300,- bedragen
• de aanvraag wordt gedaan vóór 1 juli 2014
• het verzoek tot uitbetaling wordt ingediend vóór 1 december 2014
• de aanvraag moet worden gedaan voordat het werk is gestart
• de maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot verstrekking van de subsidie
Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie
• het aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van tenminste 2,5 m²K/W*.
• het aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde van tenminste 2,5 m²K/W* waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie
• het aanbrengen van gevelisolatie met een isolatiewaarde van tenminste 2,5 m²K/W*
• het aanbrengen van spouwmuurisolatie in de bestaande spouw
• het vervangen van bestaand glas door HR++glas met een U-waarde van ten hoogste 1,20 W/m²K
N.B. Voorzieningen als zonnepanelen, warmteboilers, warmteterugwininstallaties en warmtepompen vallen buiten deze regeling.
* Om de hierboven genoemde isolatiewaarde van tenminste 2,5 m²K/W te halen voldoet in de meeste gevallen een laag minerale wol of isolatieschuim.