Commissie Verkeer in 2014

De commissie verkeer van de Wijkraad Brink & Orden houdt zich vooral bezig met de verkeersveiligheid en daarnaast onderhoud en aanleg van wegen en paden in onze wijk. Een goede samenwerking met de gemeente is de basis om daar waar nodig is wijzigingen en/of verbeterpunten te kunnen realiseren. Zoals u zult hebben gemerkt gebeurt er op verkeersgebied veel in onze wijk. Naast het afronden van het winkelcentrum wordt er op dit moment druk gewerkt aan de herinrichting van de Jachtlaan/ Driehoek.
Met individuele klachten kunnen we meestal niet veel en we zien gelukkig steeds meer dat de reactie ondersteund wordt door meerdere buurtgenoten. Wanneer er naast de klacht ook een mogelijke oplossing wordt aangedragen, die door de buurt wordt ondersteund, versterkt dat ons in de communicatie richting gemeente.
De volgende wijzingen hebben inmiddels in onze commissie plaatsgevonden: vertrokken zijn Michiel van Daalen en Arjan Everink, nieuw zijn Oscar van Dijk en Kor Flokstra.

Welke punten hebben op dit moment o.a. onze aandacht ?
– Driesprong Frans van Mierisstraat/Zanderijweg. Te veel auto’s rijden daar de Frans van Mierisstraat aan de verkeerde kant in, daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties en er is sprake van parkeeroverlast.
– Het verbeteren van de bushalte aan de Laan van Orden bij het nieuwe winkelcentrum. Momenteel is er onvoldoende ruimte, er is geen zitmogelijkheid en het is niet overdekt.
– Afwikkeling van het toeristisch verkeer van en naar de Apenheul en Park Berg en Bos. Tevens volgen wij in goede samenwerking met de Werkgroep Asselsestraat e.o. de situatie met betrekking tot het parkeren ter plaatse.
– Mauvestraat: hier zijn geen snelheidbeperkende maatregelen aanwezig, dit is echter wel een wens van de aanwonenden.
– Te hoge snelheid in de Zanderijweg. Hier is inmiddels een snelheidsdisplay geplaatst.
– Gevaarlijk kruispunt Laan van Spitsbergen – Asselsestraat.
– Zwaar vrachtverkeer door de Ordermolenweg.

Enkele punten die langer lopen en onze aandacht blijven houden zijn o.a. de parkeersituatie van medewerkers van de Belastingdienst, het sluipverkeer door de Ordermolenweg naar de Koning Willem III Kazerne, te hoge snelheid in de Orderparkweg, achterstallig onderhoud van diverse wegen. Daarnaast hebben we de beschikking over een snelheidsdisplay, deze wordt ieder kwartaal verplaatst. De locatie wordt gekozen naar aanleiding van klachten uit de buurt. Op dit moment staat het display aan de Zanderijweg. Een tweede display, welke gepland was voor het vierde kwartaal, is reeds geplaatst aan de Koning Willem Alexanderlaan.