WMO Adviesraad, wat is dat en wat heb ik eraan

WMO Adviesraad, wat is dat en wat heb ik eraan

Een groot aantal overheidstaken op het terrein van de zorg gaat over naar de gemeenten. Dat gaat alle burgers van Apeldoorn aan. Zowel goede zorg voor de jeugd, als de ondersteuning van inwoners van Apeldoorn die dat door een ziekte of beperking nodig hebben. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) stimuleert dat alle burgers, jong en oud, naar vermogen en eigen voorkeuren kunnen en blijven meedoen.
De WMO Adviesraad is een onafhankelijke adviesraad, die burgemeester en wethouders adviseert over de beleidsplannen van de gemeente. Zij gaat uitgebreid te rade bij inwoners die te maken hebben met maatregelen binnen de jeugdzorg en de AWBZ-begeleiding (Wmo).
Meer informatie vind u ophttp://www.wmoraadapeldoorn.nl
Een flyer over de WMO Adviesraad vindt u hier. Hoe pakken de plannen uit? Waarover zijn zorgen? Wat kan in uw ogen beter? Al die gebundelde signalen willen we graag vernemen en gebruiken bij het opstellen van onze adviezen.