Waarom was er in december 2014 geen Oliebollenkraam op het Orderplein?

Eind vorig jaar heeft de wijkraad op enkele plekken (supermarkten en Pluspunt) in de wijk ideeënbussen geplaatst.
Daarin werden een flink aantal verzoeken gevonden voor een markt en/of een oliebollenkraam op ons nieuwe winkelcentrum.

Met deze verzoeken is de wijkraad aan de gang gegaan en heeft daarbij de gemeente geraadpleegd.
De gemeente heeft ons medegedeeld dat het totale project ‘nieuw winkelcentrum Orden’ nog loopt en dat de openbare ruimte niet eerder dan in 2e helft 2015 door de projectontwikkelaar naar de gemeente wordt overgedragen. Tot dan kan de gemeente geen vergunningen verlenen voor een markt en/of een oliebollenkraam.
Marktkooplieden en een Oliebollenkraamhouder dienen zich dan wel met een verzoek bij de gemeente te melden.
Uw wijkraad zal dit onderwerp ”warm houden”.