Zorgverleners in de Ordenbron, centrum voor gezondheid

Zorgverleners Orderbron 2015-10

Huisartsenpraktijk Berghout
Huisartsen: L.M. Berghout & mw.A.J.S. van Arenthals
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 3553002
http://www.huisartsenpraktijkberghout.nl/
info@huisartsenpraktijkberghout.nl

Huisartsenpraktijk Van Es
Huisartsen: Mw.P.C van Es
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 3551759
https://www.huisartsenpraktijkvanes.nl/

Huisartsen: Mw. E. Maarschalk & mv. E. Ter Hart
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 3554678
https://www.terhart-maarschalk.nl/
praktijkterhartmaarschalk@hotmail.com

Huisartsenpraktijk Ibrahimovic-Savic
Huisartsen: Mw.V. Ibrahimovic-Savic & M. Veenhuizen (waarnemend op wo)
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 3554410
http://www.huisartsenpraktijksavic.nl/
assistente@huisartsenpraktijksavic.nl

Huisartsenpraktijk Ühl-Jonker
Huisarts: mevr. Ühl-Jonker
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 3553801
http://www.huisartspraktijkuhljonker.nl/
info@huisartsenpraktijkuhljonker.nl

SAL Apotheek Orden
Ordenplein 12
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 3552463
http://www.sal.nl/Mijnapotheek/ApeldoornOrden.aspx

FysioNu voor Therapie – Training
Ordenplein 32
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055-5225553
http://www.fysionu.nl/
info@fysionu.nl

Beweeg Beter voor oefentherapie – mensendieck
Ingrid Kors-van der Vlugt en Rianne Nijendijk
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055-3560607
www.beweegbeter.nl
info@beweegbeter.nl
i.kors@beweegbeter.nl
r.nijendijk@beweegbeter.nl

Logopedist M.S. (Marianne) Burghout
www.zorggroepapeldoorn.nl
logopediecb@zgapeldoorn.nl