De gemeente gaat zorgproblemen te lijf met Meldpunt Sociaal en interventieteam.

De gemeente gaat zorgproblemen te lijf met Meldpunt Sociaal en interventieteam.

Bron: overgenomen uit De Stentor van 04-02-2015 / publicatie van Angelique Rondhuis

Moet je als inwoner van Apeldoorn met je zorgvraag nu naar het Activerium, het WMO-loket, het Centrum voor Jeugd en Gezin, of naar allemaal een beetje? In het veranderende zorglandschap wil de gemeente Apeldoorn in ieder geval een ding voorkomen: mensen die tussen wal en schip vallen. Daarom is er vanaf nu een flexibel interventieteam en een Meldpunt Sociaal.

Om knopen te ontwarren en erger te voorkomen.

De gemeente is sinds januari van dit jaar verantwoordelijk voor veel meer zaken. Jeugdzorg bijvoorbeeld. Maar ook zijn er grote taken bijgekomen in de WMO en moet er meer ‘geparticipeerd’ worden.

„Voor de simpele vragen kunnen mensen gewoon bij de verschillende loketten van WMO, CJG en Activerium terecht. Per mail, telefoon en aan het loket zelf’’, zegt wethouder Blokhuis. Voor de medewerkers is er intern een helpdesk, voor als de vragen iets complexer zijn. „Er is meteen overleg mogelijk. Noem het de backoffice. Soms zijn vragen lastig in een keer te beantwoorden.’’

Maar dan nog zijn er mensen met problemen die de drie werkgebieden overstijgen of er juist tussenin liggen. „We hebben een interventieteam ingesteld, een vliegende brigade, die al naar gelang de specifieke problemen bij elkaar kan komen’’, zegt Blokhuis. „Je moet voorkomen dat incidenten ontaarden.’’

Verder is het Meldpunt Sociaal ingesteld, vanuit een idee van D66.

De tijdelijk coördinator van dat meldpunt heeft al tien tot vijftien ‘signalen’ binnen gekregen waar naar gekeken wordt. „Doel is om erger te voorkomen. Soms is er net even iets extra’s nodig. Soms verzuipen mensen in de problemen of hebben ze het idee dat er onwil is en zijn ze in paniek.’’

Het Meldpunt Sociaal is er ook om te voorkomen dat mensen in een officiële klachtenprocedure belanden. „Dat blijft natuurlijk mogelijk, een officiële klacht.

Maar vaak vinden mensen dat een bezwaar. Ook raadsleden, collegeleden en de adviesraden kunnen contact zoeken met de coördinator.’’

Apeldoorners die ook denken iets bij het Meldpunt Sociaal te moeten neerleggen kunnen via telefoonnummer 14055 een verzoek doen. „Daarbij kijkt de telefonist of de vraag niet beter bij een van de andere drie loketten neergelegd kan worden. Het Meldpunt Sociaal kan ook een ombudsfunctie hebben: juist ook om lichtere problemen op te lossen voor ze groter worden.’’

De focus ligt op snelle oplossing en actie.

De gemeenteraad wil bovendien alle nieuwe taken die bij de gemeente zijn komen te liggen goed monitoren. Er gaan grote bedragen om in de nieuwe taken die naar de gemeente zijn gegaan. „Alleen in Apeldoorn al 110 miljoen euro extra als je naar zorg en jeugdzorg kijkt’’, illustreert Blok¬huis.

Daarom wordt op initiatief van D66 een werkgroep monitoring samengesteld uit verschillende raadsleden. „We moeten de vragen die voortkomen uit de decentralisatie kanaliseren’’, zegt Paula Donswijk van D66. „Bovendien willen we graag als raad ook aan de voorkant meepraten. Er gebeurt de komende jaren zoveel.

Het is onze plicht als gemeenteraad om te controleren. Daarbij moeten we uitgaan van vertrouwen in elkaar, maar we willen als raad ook graag meedenken.’’

De commissie Welzijn van uw wijkraad blijft de ontwikkelingen volgen