Overleg met “De Stem van Orden”

Op de maandelijkse bestuursvergadering van de wijkraad op woensdagavond 4 februari is overleg geweest met twee vertegenwoordigers van “De Stem van Orden”
Beiden, de wijkraad én “De Stem van Orden” , zijn niet tegen het opzetten en inrichten van een kleinschalig asielzoekerscentrum in de voormalige politieacademie op de locatie De Kleiberg in het Orderbos. Wel stellen beide partijen een aantal randvoorwaarden vooraf en zijn wij TEGEN een groot AZC van 600 tot 800 asielzoekers.

Voor de gehele wijk Brink & Orden is een nieuw bestemmingsplan in de maak. Binnen dit ontwerp bestemmingsplan zijn onduidelijkheden rond de toekomstige invulling van de locatie De Kleiberg.
Zowel De Stem van Orden alsook de wijkraad geven hun zienswijze over de toekomstige invulling van deze locatie vóór 18 februari aan het gemeentebestuur door.

Als u van de activiteiten van De Stem van Orden op de hoogte wilt blijven, stuur dan uw mailadres naar destemvanorden@hotmail.nl

Voor de duidelijkheid geven wij nogmaals het standpunt van de Wijkraad Brink & Orden inzake een mogelijke vestiging van een AZC op De Kleiberg.
• Als wijkraad zijn wij het er mee eens, dat de gemeente zich openstelt om asielzoekers op te nemen.
• Wij verklaren dat het bestuur van de Wijkraad Brink & Orden geen zwaarwegende bezwaren heeft tegen een kleinschalige AZC voor gezinnen op het terrein van de voormalige politieacademie op De Kleiberg in het Orderbos.
• Op grond van het huidige Bestemmingsplan mogen in de voormalige Politieacademie overdag maximaal 200 en ’s-nachts slechts 100 personen aanwezig zijn.
• De Kleiberg heeft onvoldoende ruimte om een optimale AZC van minimaal 600 asielzoekers in te richten en het bestemmingsplan laat geen grote uitbouw van deze locatie toe.
• Het huidige gebouw zal tegen veel kosten moeten worden aangepast.
• Namens de wijkbewoners steunt de wijkraad het standpunt om geen 600 tot 800 asielzoekers in onze woonwijk toe te laten, dit verstoort de sociale cohesie in de woonwijk Orden.
• Ook is er geen draagvlak voor een groot ACZ binnen de woonwijk Orden, een kleinere AZC zou bespreekbaar kunnen zijn.
• De Kleiberg ligt tegen een kwetsbaar Natura 2000 gebied aan en wij zijn bezorgd voor grote verstoringen in dat gebied, wat niet acceptabel is.
• Gezien de ligging van De Kleiberg kan de sociale veiligheid door de combinatie van mogelijk kwetsbare groepen (asielzoekers en sportende jongeren) problemen opleveren.
• Ook de zullen de woningen aan de route richting het Orderplein (na voltooiing van de AZC) mogelijk minder goed te verkopen zijn.
• Op de voorlichtingsfilm van het COA staan voorbeelden van AZC’s in de vorm van complete leefgemeenschappen met alle gewenste voorzieningen op één terrein.
• Dit is op de locatie De Kleiberg lastig te realiseren, maar wel een aantal andere locaties.