De Blauwe Zebra

Website Welzijn 2015-02-18

Geachte lezer,
Er dreigen gaten te vallen in de ondersteuning en zorg van mensen van die daarvan afhankelijk zijn. Dat moet niet gebeuren. Er verandert veel in de zorg en opvang van ‘speciale mensen’, oud en jong. Die veranderingen brengen onrust teweeg. Er zijn diverse organisaties en instellingen die deze mensen helpen. Ieder op eigen vlak, naar eigen mogelijkheden en met eigen competenties, aanvullend aan elkaar.

Ik laat u hierbij graag weten wat De Blauwe Zebra kan betekenen. De Blauwe Zebra is er voor jong en oud met een fysieke of verstandelijke beperking, mensen met een autistische stoornis, het syndroom van Down, met een (aangeboren) hersenafwijking, ADHD, leer- en gedragsstoornissen, dementerenden en mensen die chronisch ziek zijn. De Blauwe Zebra neemt bijvoorbeeld uw kind mee naar een manege, kinderboerderij, speeltuin of sportclub. Gaat naar buiten om te fietsen of lopen of gaat thuis samen koekjes bakken, met lego bouwen, knutselen, huiswerk maken of lezen. Of gaat er met volwassenen op uit naar bijvoorbeeld een concert of museum, op bezoek bij vrienden en familie, winkelen of buitenshuis een kopje koffie drinken. Of met u mee naar ziekenhuis en tandarts. Bij u thuis kan samen foto’s ingeplakt worden, een legpuzzel worden gemaakt of ’s even praten bij een kopje thee.

De afgelopen anderhalf jaar heb ik gewerkt bij een zorgboerderij en heb daar ervaren dat ik met veel plezier werk en omga met mensen met beperkingen en dat dat andersom ook zo is. We hebben een klik. Het is zo van belang om mee te doen, mee te leven, in de wereld te staan. Voor iedereen, ook voor wie dat niet (meer)(helemaal) alleen kan.

Als ik zelf in de positie zou komen dat ik van extra hulp afhankelijk zou zijn, dan zou ik mijn vrienden en familie graag als vrienden en familie houden. En extra gezelschap en hulp graag inhuren, omdat ik me dan niet schuldig hoef te voelen als ik (weer) van andermans diensten gebruik zou willen maken. Ik betaal er voor en hoef me dus niet bezwaard te voelen. Geen risico van dubbele banden, geen verwisseling van milieus, geen lastige en onduidelijke verhoudingen met alle mogelijke gevolgen van dien. Zo kan je onafhankelijk blijven en hoef je je trots niet in te leveren. Dat wil ik anderen ook graag bieden.

De naam ‘De Blauwe Zebra’ is een kleine kwinkslag naar Zuid-Afrika en Zimbabwe, waar mijn echtgenoot Gert en ik al vele voetstappen gezet hebben onder andere voor Galerie iZArte en de iZArte Kunstreizen. Een zebra is een leuk dier. Elke zebra heeft een uniek strepenpatroon. In andere betekenis biedt een zebra een veilige oversteek. En daarbij: life is not just black and white. Daarom werd deze zebra blauw. Dat maakt ‘m kleurrijk en anders.

De Blauwe Zebra richt zich op de regio Zutphen, Deventer, Apeldoorn, maar beperkt zich hier niet toe. Voor meer informatie of mogelijke samenwerking zie de contactgegevens hieronder en de bijlagen bij deze mail.

Met vriendelijke groet,
Janneke Rebergen

De Blauwe Zebra
pret, ondersteuning en aandacht aan huis
Laarstraat 47
7201 CB Zutphen
www.deblauwezebra.nu
06-13802505