De presentatie van het plan voor de bouw van een AH op de plek van het Westpoint gebouw

BUN presenteert plannen boodschappencentrum Westpoint

Afgelopen maandag heeft Bun tijdens een informatie avond haar plannen voor de herontwikkeling van
de Westpoint-locatie aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn gepresenteerd aan een breed publiek. Bun
is voornemens op de plaats van het leegstaande voormalige belastingkantoor een
boodschappencentrum van circa 2.700 m2 met een full-service supermarkt en dagwinkels te realiseren.
De plannen werden tijdens de informatieavond over het algemeen erg positief ontvangen door de
aanwezigen. De reacties zal Bun meenemen in de verdere planvorming
Het voormalige belastingkantoor van ruim 10.000 m2 staat al jarenlang leeg. In het complex hebben in
het verleden krakers gezeten en de leegstand vormt een bron van overlast en criminaliteit.
Om een goede invulling aan deze locatie te kunnen geven heeft Bun het plan opgevat om een
ontmoetingsplek in de vorm van een boodschappencentrum te maken, waarbij extra aandacht besteed
zal worden aan een sociaal veilige omgeving. Bun zal het pand langjarig in eigendom houden en de
full-servicesupermarkt zelf exploiteren, zodat zij voor langere termijn betrokken blijft bij Apeldoorn.

De voormalige Rijksbouwmeester Jo Coenen is verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe
gebouw. Jo Coenen heeft veel aandacht besteed aan de inpassing van het boodschappencentrum in
een groene omgeving. Daarnaast is gelet op de juiste positionering van de entrees van de winkels ten
opzichte van het parkeerterrein en het park. In de winkel ervaart de consument de ruime vrije hoogte
en het uitzicht via de grote raampartijen naar onder andere het park.

Het pand krijgt een duurzaam karakter. Zo worden de winkels voorzien van een met mos-sedum
begroeid dak, wordt de warmte van de koelingen in de supermarkt hergebruikt en krijgen de winkels
en het parkeerterrein LED-verlichting. Het gebouw en het parkeerterrein zullen worden omzoomd door
bomen en hagen en daar waar mogelijk worden bestaande bomen gehandhaafd.

Het boodschappencentrum draagt, gezien de ligging ten opzichte van het hoofdwinkelcentrum, bij aan
de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Consumenten kunnen namelijk op eenvoudige wijze een
bezoek aan de binnenstad combineren met het doen van de dagelijkse boodschappen. De supermarkt
zal een zodanige omvang krijgen dat de winkel ruim van opzet is en de consument de keuze heeft uit
een breed assortiment. De dagwinkels zullen een aanvulling zijn op de supermarkt en op de winkels die
al gevestigd zijn aan de Badhuisweg.

Bun verwacht medio 2015 te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure.