Standpunt van de Wijkraad ten aanzien van een vestiging van een AZC op het terrein van de “De Kleiberg”

Standpunt van de Wijkraad Brink & Orden ten aanzien van een vestiging van een AZC op het terrein van de voormalige politieacademie “De Kleiberg”

• De wijkraad heeft begrip, dat de gemeente zich openstelt om asielzoekers op te nemen.
• De wijkraad vindt een kleinschalige AZC voor gezinnen op het terrein van de voormalige politieacademie op De Kleiberg in het Orderbos bespreekbaar.
• In het huidige bestemmingsplan (bl. 45) wordt de volgende tekst uit een ecologisch rapport aangehaald “Het is wel belangrijk dat de capaciteit beperkt blijft: de bovengrens ligt bij een bezetting van 200 gasten overdag en 100 overnachtingen’’. De wijkraad schaart zich achter deze bovengrens. Grotere aantallen zullen de sociale cohesie in de wijk verstoren en het verkeer in de buurt teveel doen toenemen. Daarnaast zullen de woningen aan de route richting het Orderplein (mogelijk) in waarde dalen.
• De wijkraad is van mening dat op termijn het complex De Kleiberg terug gegeven moet worden aan de natuur op dezelfde wijze als elders op de Veluwe is gebeurd. Daarom nu geen uitbreiding van de huidige bebouwing toestaan.
• De Kleiberg ligt geïsoleerd in een bosgebied. Gezien deze ligging zal -vooral tijdens donkere uren en dagen- de sociale veiligheid in combinatie met de aanwezigheid van kwetsbare groepen (zoals vluchtelingen en sportende jongeren) problemen kunnen opleveren.