Taken naar de gemeente. Wat betekent dit voor u?

Taken naar de gemeente. Wat betekent dit voor u?

Er is veel veranderd in de zorg. Taken op het gebied van zorg, jeugd en werk zijn anders verdeeld. Waar kunt u voortaan terecht met uw vraag om ondersteuning?

De 3 loketten van de gemeente.
De gemeente Apeldoorn wil voor iedereen met een ondersteuningsvraag de toegang zo gemakkelijk mogelijk maken. U kunt terecht bij één van de drie onderstaande loketten.

• Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is met vier verschillende locaties in Apeldoorn dé plek waar (toekomstige)ouders, kinderen en jongeren uit de gemeente Apeldoorn terecht kunnen met vragen over gezondheid,
opvoeden en opgroeien. www.cjgapeldoorn.nl,telefoon (055) 357 88 75.

• Werkplein Activerium is er voor vragen over werk of inkomen. U wordt vanuit een uitkering of met een arbeidsbeperking begeleid naar werk. U kunt er ook terecht voor advies en hulp bij financiële problemen.
www.werkpleinactiverium.nl, telefoon (055) 580 2000.

• Wmo-loket is hét aanspreekpunt voor informatie,advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. We denken met u mee over oplossingen die het beste bij uw situatie passen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen en te kunnen meedoen in de samenleving.
www.apeldoorn.nl/wmo-loket, telefoon: 14 055

Medische zorg en verpleging
Medische zorg blijft de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. Als u verpleging en verzorging thuis nodig hebt, kunt u dit via uw orgverzekeraar ontvangen. De wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen.
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg en verblijf voor kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op Wlz-zorg. De Wlz wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren.

Huisarts als eerste aanspreekpunt
Voor veel mensen is en blijft de huisarts nog steeds het eerste aanspreekpunt voor vragen rondom zorg of ondersteuning. Om goed te kunnen doorverwijzen,zijn werkafspraken gemaakt tussen de gemeente
Apeldoorn en de huisartsen. Huisartsen zijn geïnformeerd over de veranderingen in de zorg en er is goede communicatie met medewerkers van het Werkplein Activerium, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en het
Wmo-loket van de gemeente.

Informatie en nuttige websites
www.apeldoorn.nl/samen
of
https://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg