Standpunt wijkraad ten aanzien van het Westpoint gebouw

ahDe wijkraad is verdeeld over de nieuwbouw van winkels door Bun-projectontwikkeling ter plaatse van het Westpointgebouw.

Er tekent zich weliswaar binnen de wijkraad een meerderheid af voor de voorliggende plannen van Bun.

Dat neemt niet weg dat er zorgen bij de wijkraad zijn. Die zorgen zijn:

1. Gaat het wel goed bij de naburige winkels aan de Asselsestraat ? We blijven bezorgd ondanks de niet zo pessimistische geluiden in de rapporten.
2. In het belang van het verkeer op de achterliggende woonstraten (zogenaamd verblijfsgebied) moet er gezorgd worden voor een vlotte verkeersafwikkeling op de aansluiting Vosselmanstraat-Handelstaat.
3. Hoe ziet er de winkelbehoefte er b.v in 2020 uit ? Heeft de gemeente en/of Bun een visie waarbij er nog meer via internet wordt besteld en het gebouw een nuttige bestemming kan houden.
4. Er zijn twijfels of de stedenbouwkundige en architectonische invulling optimaal zijn. Daarom ons voorstel om enkele maanden –vooral niet te lang- in overleg met de huidige eigenaar van het Westpoint tijd te nemen om partijen (eventueel ook Bun) kans te geven om met serieuze varianten te komen.

Als er geen serieuze varianten meer komen dan zeer snel een besluit te nemen om vol gas door te gaan met het voorliggende plan. Het heeft immers al lang genoeg geduurd.