Tumult over het parkeren bij de Apenheul

Dit artikel van Gep Leeflang en is overgenomen uit De Stentor van 17 maart 2015

Tumult over Apenheul-parkeren

Parkeren op velden waar nu nog AGOVV voetbalt; in Apeldoorn-West is tumult ontstaan over dat gemeenteplan.
Het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders bespreekt vandaag of velden van AGOVV de ideale oplossing zijn voor de parkeerproblematiek in Apeldoorn-West. In eerste instantie gaat het om twee velden van de noodlijdende voetbalclub. Ook volledig vertrek van AGOVV is echter een optie.

De bezoekersstroom naar de Julianatoren, Paleis Het Loo en Apenheul zorgt al jarenlang voor overlast in Apeldoorn-West. Die problemen nemen nog steeds toe: Apenheul maakte na het vorige seizoen een bezoekersstijging van bijna dertig procent bekend, tot een jaartotaal van 581.000.

De gemeente deed al meermalen beloftes aan de wijkbewoners in West over het oplossen van de verkeers- en parkeeroverlast. Dat leidde echter nog steeds niet tot de gewenste resultaat. De problematiek in West is namelijk complex.

Meerdere belangen lopen door elkaar.

Het gemeentebestuur is nu vastberaden om een oplossing te forceren. Dat niet iedereen daar tevreden over zal zijn, dat zijn burgemeester en wethouders bereid te accepteren.

De oplossing die vandaag wordt beoordeeld door het college, leidt onder meer tot woede bij wijkbewoners in de omgeving van de Asselsestraat. Als bezoekers van Apenheul parkeren op de AGOVV-velden, wordt de Asselsestraat de toevoerroute, terwijl de buurtbewoners zich al vele jaren verzetten tegen toename van verkeers- en parkeeroverlast. Ook de uitbaters van de horecavoorzieningen bij de ingang van Park Berg en Bos zijn kwaad. Zij investeerden de afgelopen jaren fors, in de wetenschap dat de bezoekers van Apenheul bij hen langs lopen. Dat wordt nu anders.
Vertrek van AGOVV naar een andere locatie is voor de gemeente Apeldoorn een reële mogelijkheid. Nadat eerder al de proftak failliet ging, verkeert de amateurvoetbalclub in ernstige financiële problemen. Door de velden te verkopen kunnen die eventueel worden opgelost.

In gesprekken die de gemeente met AGOVV voert is een eventueel vertrek van Berg en Bos ‘tegenwoordig altijd aan de orde’, zegt gemeentewoordvoerder Toon Schuiling. ,,AGOVV wil best verkassen, maar wil dan wel een aanzienlijke steun in de rug.’’

Op dit moment is aankoop van de velden niet de eerste optie voor de gemeente, maar wordt overwogen om twee trainingsvelden (de velden die het verst van de Laan van Spitsbergen af liggen) te huren en in te richten als parkeervoorziening.

Als burgemeester en wethouders vandaag beslissen om verder te werken aan dit plan, moet met AGOVV worden onderhandeld over de vergoeding voor het gebruik van de velden. Daarbij zal echter ook de afweging worden gemaakt of het financieel gezien niet verstandiger is om de AGOVV- velden te kopen in plaats van te huren, waarbij ook algeheel vertrek van AGOVV van Berg en Bos een optie is.

Parkeren op de sportvelden past niet in het uit 1994 daterende bestemmingsplan. De wijkraad Brink & Orden heeft de gemeente schriftelijk al laten weten niet akkoord te zullen gaan met afwijkend gebruik van de sportvelden.

De wijkraad zegt het plan gepresenteerd te hebben gekregen als ‘noodplan voor minstens 30 tot 35 dagen per seizoen voor 450 tot 600 auto’s’. Ze voelt er echter niets voor dat onder de noemer ‘noodplan’ het bestemmingsplan wordt omzeild.

Voor bewoners van Berg en Bos heeft de AGOVV-variant als groot voordeel dat op piekdagen van Apenheul de J.C. Wilslaan veel minder vaak dan nu hoeft te worden afgesloten om te dienen als overloopparkeerplaats. De bewoners van Orden willen echter niet het kind van de rekening worden.

Dat dreigt nu wel te gebeuren, vindt de wijkraad Brink & Orden, die bang is dat het door de nieuwe parkeervoorziening onacceptabel veel drukker wordt op de Laan van Spitsbergen, die daar volgens de wijkraad niet op ingericht is. ,,Wij begrijpen niet hoe u dit voorstel kunt omarmen,’’ heeft de wijkraad de wethouders Kruithof en Prinsen dan ook laten weten.

Dat is een van de voorbeelden waar burgemeester en wethouders op doelen als ze constateren dat met geen enkele oplossing voor de problematiek in West iedereen tevreden zal zijn. Tussen de tegenstrijdige belangen door loopt echter het algemeen belang, legt gemeentewoordvoerder Schuiling uit. ,,Wat je ook bedenkt, bijna altijd leidt het tot nieuwe problemen’’, geeft Schuiling aan. ,,Maar ondanks dat er geen oplossing is die voor honderd procent tot tevredenheid leidt, wil het college hier nu wel mee doorpakken.’’

Toevoeging van de wijkraad op dit artikel
Op de parkeerterrein bij de ingang van Berg & Bosch kunnen 1540 auto geparkeerd worden. Zou de J.C. Wilslaan alsnog worden afgesloten, dan komen er 1540 + 600 = 2140 auto’s in korte tijd over de Laan van Spitsbergen. De wijk Orden mag op deze wijze de problemen van het falend gemeentebeleid op dit punt oplossen.