Oproep van De Stem van Orden aan de bewoners in Orden en omgeving !

Beste bewoner van Orden en omgeving,
De herinnering voor de digitale enquête heeft z’n vruchten afgeworpen, we komen nu boven de 400 enquêtes uit.
Hiermee kunnen we de burgemeester confronteren met het representatieve beeld hoe de bewoners van Orden over de komst van een mega AZC denken!
Naast alle uitkomsten van het buurtonderzoek, wil De Stem van Orden u persoonlijk informeren over het proces rondom de mogelijke komst van een mega AZC op de Kleiberg. Daarom willen wij u graag uitnodigen voor een buurtbijeenkomst in verzorgingstehuis Mandala op dinsdag 14 april a.s. vanaf 19.30 uur. Ook zal de informatie vanuit de wijkraad met u gedeeld worden! De agenda treft u in de bijlage aan.
Wij zien u graag in grote getale verschijnen op de buurtbijeenkomst. Het signaal vanuit Orden richting burgemeester Berends moet luid en duidelijk zijn.
Tot 14 april in Mandala.

Met vriendelijke groeten,
De Stem van Orden