Burgemeester John Berends wacht op het haalbaarheidsonderzoek voor de opvang van vluchtelingen

Burgemeester John Berends wacht op het haalbaarheidsonderzoek voor de opvang van vluchtelingen

Eind april zal het er liggen, het haalbaarheidsonderzoek. Dat heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de gemeente gezegd.

Vijf locaties zijn door de gemeente aangedragen als ‘kansrijk’. Het COA laat door Arcadis uitpluizen hoe het zit met de haalbaarheid per locatie. De onderzoekers praten met de eigenaren, bekijken de locaties, duiken in bestemmingsplannen en andere regelingen, noem maar op.

John Berends is als burgemeester verantwoordelijk voor de zoektocht en hij wil dat graag zorgvuldig doen. Burgemeester Berends: “Als ik de kranten lees over dit soort opvang in het land, dan lees ik vaak dat bewoners zich overvallen voelen en ik doe er alles aan om tijdig met de Apeldoorners in gesprek te gaan. Ik vind dat wij als gemeente van deze opvang onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Er kloppen mensen aan de poort die uit erbarmelijke omstandigheden komen. Dan wil je toch daar een bijdrage aan leveren? Ik probeer dat te doen met veel betrokkenheid van de samenleving.”

Er zijn vanaf november al diverse bijeenkomsten geweest waar met vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden, maar ook met andere instanties, is gesproken over wat de samenleving aandachtspunten vindt bij het zoeken naar de geschikte locatie. Er is gevraagd om criteria waardoor de gemeente de vele potentiële locaties kon terugbrengen naar een overzichtelijk aantal. Toen er vijf ‘kansrijke’ locaties bekend waren, is daar over gesproken met dezelfde vertegenwoordigers vanuit de samenleving. Bij die tweede bijeenkomst stond de vraag voorop: wat wilt u het COA meegeven als aandachtspunten bij het haalbaarheidsonderzoek. Tussentijds is er met een beperkte groep een excursie geweest naar een bestaande AZC in Nijmegen. De vragen die niet beantwoord konden worden tijdens de excursie, zijn deze week op een aparte bijeenkomst nog eens behandeld. John Berends: “Wanneer het haalbaarheidsonderzoek bekend is, ga ik opnieuw in gesprek. De resultaten van dat onderzoek zijn het uitgangspunt voor het college om een voorkeur uit te spreken voor één of misschien twee locaties. Dat is ook het moment dat we in gesprek gaan met de omwonenden van de wijk of de wijken. Datgene wat wij daar weer horen, zal zeker een rol spelen bij de consultatie van de gemeenteraad wiens mening ik ook graag wil horen. Ik denk dat Apeldoorn voldoende draagkracht heeft om goede oplossingen te vinden voor dit maatschappelijke probleem. Ik denk dat wij daar samen uitkomen.”