Een open brief van een voorstander van een kleinschalig AzC op De Kleiberg

In dit artikel laten wij Nel van den Dool aan het woord.

Nel heeft een uitgesproken mening over een AZC en woont op korte afstand van De Kleiberg. Dit artikel kan beschouwd worden als een tegenstem tegen “De Stem van Orden” Ook dit geluid willen wij een keer laten horen.

Dag werkgroep “De Stem van Orden”

Wederom ben ik geschokt door uw agressieve manier van stemmingmakerij wat betreft een mogelijk Asielzoekerscentrum op de Kleiberg. U hebt alles uit de kast getrokken om dit centrum op deze plek te voorkomen. Op zich is het goed als mensen voor de (welke??)samenleving opkomen, maar in dit geval heb ik zo mijn twijfels.

Ik begrijp dat u teleurgesteld bent in het beleid van de Gemeente. U had niet verwacht dat de Kleiberg weer in zicht zou komen. U hebt niet alleen bezwaar tegen het aantal mensen, maar u maakt zich ook bezorgd over de natuur (uitbreiding van de bebouwing?), de sportclubs, de veiligheid in de buurt, de criminaliteit en ook de verwachte daling van de huizenprijzen!

Ik ben het helemaal met u eens dat de aantallen die genoemd zijn grensoverschrijdend zijn, want:
Je zult maar vluchteling zijn, dat ben je niet voor niets. Je hebt zo ongeveer alles moeten achterlaten, ook je vermoorde, verongelukte zoekgeraakte familieleden, Je zult maar na zoveel traumatische ervaringen en gesol door mensen die jouw leven even zullen regelen ook nog niet gewenst zijn in een zo’n ‘gastvrij’ land’.
Je zult maar geplaatst worden in een getraumatiseerde groep mensen, opgehokt in veel te kleine ruimtes met veel te veel mensen, zonder privacy met al je verdriet en radeloosheid. Ziet u het al voor u? Daar heb ik moeite mee!

Waar wij als buurtbewoners wel voor kunnen ‘vechten’ is dat er wel asielzoekers komen, maar een gepast aantal. Waar mensen tot rust en ontspanning kunnen komen in de bosrijke omgeving en met vriendelijke gastvrije buurtbewoners.

De ontmoeting met andere culturen werkt verrijkend, dat kan ik u wel vertellen, ik heb dat zelf ondervonden.
Hoogst waarschijnlijk hebt u dat zelf ook ondervonden als u op vakantie was naar een of ander mooi land waar u de toerist kon uithangen en de autochtone bewoners zo geweldig vond, zo behulpzaam en aardig……..ja natuurlijk, er viel wat te verdienen! Asielzoekers hebben een ander doel om op reis te gaan en dat is veiligheid zoeken en als het even kan ook begrip en vriendelijkheid.

Het is een heel verhaal geworden en ik hoop dat het zal bijdragen tot beter begrip voor de situatie van onze ‘gasten’. Een kopie van deze brief gaat ook naar de Wijkraad Orden en het Beraad van Kerken.

Met een vriendelijke, hoopvolle groet van deze ‘anti’-stem van Orden,
Nel van den Dool