Informatiebijeenkomst bouw Albert Heijn op de plek van het Westpoint gebouw

Op dinsdagavond, 21 april 2015, was er weer informatiebijeenkomst over mogelijke bouw van een Albert Heijn filiaal op de plek van het Westpoint gebouw.

Namens onze wijkraad waren aanwezig: Bert Vierhout (voorzitter Bouwen & Wonen), Jolante van Oostrum (commissie Bouwen & Wonen) en Kor Flokstra (commissie Verkeer)

Korte samenvatting van deze bijeenkomst:
1. Bun en gemeente hebben naar aanleiding van eerdere opmerkingen het plan enigszins verbeterd. Zie binnenkort de presentatie.
2. Binnenkort wordt groen weggehaald ter bevordering sociale veiligheid.
3. Er bivakkeren nog steeds ongenode hotelgasten die de asbesthoudende boel binnen slopen. Dit is minder gezond en ook redelijk gevaarlijk. Daarom wordt het gebouw binnenkort van asbest ontdaan.
4. In de komende zomer wanneer er weinig gas wordt gebruikt, wordt het gasreduceerstation ontmanteld.
5. Er komen geen weekmarkten en dergelijke op het parkeerterrein.
6. Het nu voorliggende plan voorziet in inpandig laden en lossen. Op de dezelfde wijze als Dekamarkt op het Orderplein. Hiermee minder geluidsoverlast voor buurt. Kor was kritisch over de (on)veiligheid bij het achteruit rijden van de te lossen vrachtwagen naar de inpandige losplaats. Bun antwoordde dat de vrachtauto zonodig ondersteuning krijgt uit de supermarkt bij het achteruitrijden. Kor stelde voor om het gehele gebouw in westelijke richting op te schuiven. Daarbij een deel van het parkeren verplaatsen naar de W. Druckerstraat. De gemeente en Bun zullen de situatie aandachtig bekijken. We horen nog.
7. Jolante was kritisch over de gedachte ”goudkleurige en geprofileerde” aluminium gevelbeplating aan het nieuwe gebouw. Jolante dacht zelf aan metselwerk in combinatie met hout. In mei wordt het plan in de CRK behandeld. Jolante is voornemens daar heen te gaan.

Verdere procedure en planning

a. Binnenkort besluit gemeente voor toepassing van de zogenaamde coördinatieregeling. Daarover zo meer.
b. In juni publicatie ontwerp bestemmingplan, omgevingsvergunning en onttrekking stukje weg aan het openbare verkeer in één keer conform de coördinatieregeling. Dan kunnen zienswijzen worden ingediend.
c. Gemeentelijke besluiten november 2015
d. Sloop oude Westpoint voorjaar 2016 na goedkeuring bestemmingsplan
e. Start bouw winkels zomer 2016
f. Winkels open medio 2017

Na c. kunnen er bezwaren worden ingediend bij de Raad van State. Indien de coördinatieregeling van kracht is moet de Raad van State van State binnen een half jaar besluiten. Door bezwaren kan de planning van c. d. en e. dan opschuiven met in principe max. een half jaar. Het voordeel van de coördinatieregeling is een kortere en ook heldere procedure.

Datum plaatsing: 25-04-2015