Proefopenstelling van de vistrap in de Orderbeek

2015-07-08 (1)  Proefopening vistrap Orderbeek

2015-07-08 (2)  Proefopening vistrap Orderbeek

2015-07-08 (3)  Proefopening vistrap Orderbeek

2015-07-08 (4)  Proefopening vistrap Orderbeek

2015-07-08 (5)  Proefopening vistrap Orderbeek

Op woensdagmiddag, 8 juli 2015 werd de vistrap in de Orderbeek (tegenover het medische centrum “De Orderbron”) door de deskundigen voor de eerste maal in gebruik gesteld. Er stonden onder andere medewerkers van het waterschap, de gemeente en van de aannemer te wachten op de eerste vis. Deze liet verstek gaan, maar er was wel voldoende water. Zie bijgevoegde foto’s van deze proefopenstelling. De feestelijke openstelling vind ergens in augustus plaats.

Toelichting vanuit de gemeente op het eerste water in de Orderbeek
Er staat nog niet overal voldoende water in de beek. Dat komt door de droogte. De beek wordt zowel door sprengen alsook door regenwater gevoed. Allerlei laatste klusjes rond de beek en de vistrap en het voetpad worden een dezer dagen nog gedaan, dan is het allemaal in een keer netjes. De bewoners in en rond Morinistraat en de Frans van Mierisstraat hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. In deze brief staat een toelichting over de nog uit te voeren werkzaamheden.

Tot op heden (17 juli) is de beek nog steeds niet in gebruikt. Op een aantal plekken is de beekbedding lek en zullen er eerst herstelwerkzaaamheden plaats moeten vinden. De gemmente hoopt dit zo snel mogelijk af te ronden en dan kan het water door Orden stromen.