Onze nieuwe stadsdeelwethouder Mark Sandmann bezocht Brink & Orden

2015-09-09 (1)2015-09-09 (19)
Onze nieuwe stadsdeelwethouder Mark Sandmann bezocht Brink & Orden
Op woensdagmiddag 9 september hadden de bestuursleden van Wijkraad Brink & Orden een kennismakingsmiddag met onze nieuwe stadsdeelwethouder, Mark Sandmann. Mark is de opvolger van Olaf Prinsen. Mark Sandmann, onze stadsdeelmanager Wim Bergink, mevrouw Jeanette van Dijk projectleidster Openbare Werken, Ruud Bagchus, bestuursadviseur en het bestuur van de wijkraad verzamelden zich om 12.45 uur bij het +Punt. Vanaf het +Punt ging het op de fiets door onze wijk. Als eerste werd er stilgestaan bij het nieuwe winkelcentrum in Orden. Daar wees de interim voorzitter Margaret Bakker de wethouder op het ontbreken van het nodige groen en vroeg aandacht voor de verdere aankleding van het wijkwinkelcentrum. Vervolgens ging het via het Waterbronpark naar De Kleiberg. Daar ging de discussie over de toekomst van de voormalige politieschool. Er werd door de aanwezigen de nodige alternatieven voor dit complex aangedragen. De volgende stop was bij het tijdelijk parkeerterrein op het trainingsveld van AGOVV. Hier werd door Jancko Rijpma aandacht voor de overlast van het parkeren van de bezoekers aan de Apenheul gevraagd. Het verkeer loopt in de vakantieperiode regelmatig vast rond het parkeerterrein van de Apenheul en rond de ingang van het AGOVV terrein en dat is een ongewenste situatie. Ook staan er in de namiddag lange files op de Laan van Spitsbergen richting de snelweg A1. Politiek ligt de hele situatie rond de Apenheul gevoelig door allerhande tegengestelde belangen. Aansluitende werd de rit vervolgd naar het Westpoint gebouw en deed Jancko de wethouder informeren over de mogelijke overlast van het bevoorradingsverkeer. 5x Per dag moet er een vrachtauto in het drukke verkeer achteruit rijdend richting de (mogelijke) toekomstige Albert Heijn. De volgende stop was het verpauperde Karwei pand. Hier werd ook aandacht gevraagd voor deze schandvlek in onze wijk. Ook werd de toekomstige bouwlocatie van het CPO-plan Groenewoud met een bezoek vereerd. Vervolgens werd de situatie bij de supermarkt Özbaktat in ogenschouw genomen. Hier stond een auto weer fout geparkeerd en zagen wij een automobilist tegen de rijrichting in rijden. Ook werd de speeltuin Kindervreugd in het programma aangedaan en toen was het voor de gemeentelijke delegatie tijd om weer richting stadhuis te vertrekken. De wethouder heeft tijdens deze fietstocht een redelijke indruk van de wijk Brink & Orden gekregen en er zijn een aantal concrete afspraken naar de toekomst gemaakt. Kortom, door het bestuur van de wijkraad een welbestede middag, die hopelijk het nodige resultaat voor Brink & Orden gaat opleveren.
2015-09-09 (14)