Overeenkomst “Westpoint” afgerond

2015-09-23 (34) Impressie AH vanaf Vosselmanstraat

Afronden koopovereenkomst
De curator, belast met de afwikkeling van het faillissement van de Westermeijer groep, en Bun Projectontwikkeling hebben de koopovereenkomst voor de Westpoint-locatie afgerond. De curator is positief gestemd over de plannen van Bun Projectonwikkeling voor een boodschappencentrum. Nadat diverse eerdere plannen voor woningen, maar ook voor een hotel, onhaalbaar bleken, beschouwt de curator het plan van Bun als het enige realistische en haalbare plan voor het voormalige belastingkantoor.

Asbest sanering
Het voormalige belastingkantoor van ruim 10.000 m2 aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn staat al jarenlang leeg. In het complex hebben in het verleden krakers gezeten en de leegstand vormt een bron van overlast en criminaliteit. Op de bovenste verdieping is door vernielingen op beperkte schaal asbest vrijgekomen. Om verdere verspreiding binnen het gebouw te voorkomen is dit asbest afgelopen week alvast opgeruimd. Omwonenden zijn daarover vooraf geïnformeerd.

Omgevingsvergunning
Nadat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit haar goedkeuring heeft gegeven heeft op het bouwplan voor Westpoint, zijn op 17 september jl. het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor deze ontwikkeling in procedure gegaan. Bun wil iedereen de gelegenheid geven om kennis te nemen van de plannen. Daarom is ervoor gekozen om de procedures pas na de zomervakantie te starten. Gezien de eerdere positieve reacties van omwonenden en de directe omgeving op de plannen verwacht Bun dat deze procedures voorspoedig zullen verlopen. Wanneer het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk worden, kan worden gestart met de totale sloop van het kantoorgebouw.

Boodschappencentrum versterkt bestaande winkels
Bun is voornemens om een boodschappencentrum van circa 2.700 m2 met een full-service supermarkt, dagwinkels en bijbehorend parkeerterrein te realiseren. Het centrum sluit aan op de bestaande winkels aan de Sprengenweg, waarmee de gezamenlijke aantrekkingskracht als winkelgebied versterkt wordt. Bij de planvorming is veel zorg besteed aan een goede aansluiting op de omliggende bebouwing en het naastgelegen Beekpark. De sloop van het kantoor en de bouw van het nieuwe centrum zullen positief bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.