Doe het samen in de wijk Brink & Orden

Op 22 september 2015 hebben ruim 70 enthousiaste en betrokken vrijwilligers en werkers die actief zijn in de wijk Brink en Orden in Mandala elkaar ontmoet. Het is de 2de netwerkbijeenkomst met de titel: Doe het samen in de wijk. Vorig jaar was het hoofddoel elkaar te ontmoeten en te leren kennen om zo te ontdekken wat we met elkaar voor de wijk en de bewoners kunnen betekenen. Dit jaar zijn we aan de hand van prikkelende stellingen met elkaar in gesprek gegaan over het thema: De meerwaarde van samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Vandaag gingen we met elkaar in gesprek over de vooroordelen, de meerwaarde, de spanningen, de inspiratie en dat wat we van elkaar kunnen leren. Leuke bijzonderheid was dat op de vraag wie er in de zaal vrijwilligerswerk doet of mantelzorger is bijna de hele zaal de hand opstak. Er zijn over en weer vele contacten gelegd en afspraken voor een vervolg gemaakt.

2015-09-22 (1)  Netwerkbijeen- komst