Burgerconferentie op 14 oktober 2015

2011-09-29 (1)  Apeldoorn, Oud & Nieuw

Hierbij nodigen Burgemeester & Wethouders u graag uit voor de burgerconferentie op 14 oktober as.
Burgerconferentie Apeldoorn Energie Neutraal
Stadhuis, Marktplein Apeldoorn, 14 oktober,

Hoe kunnen we Apeldoorn Energieneutraal maken? De gemeente Apeldoorn nodigt alle inwoners uit om over deze vraag mee te denken tijdens een Burgerconferentie op woensdagavond 14 oktober vanaf 19:00 tot 22 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Tijdens deze burgerconferentie kunnen Apeldoorners actief meedenken over de verduurzaming van de energievoorziening. Iedereen is welkom en brengt daarbij zijn eigen waardevolle achtergrond mee: ondernemers, kunstenaars, leraren, wetenschappers, vrijwilligers of ervaringsdeskundigen op het gebied van duurzaamheid.

De conferentie heeft 5 thema’s. De gemeente wil van u weten hoe deze een rol kunnen spelen in het verduurzamen van de Apeldoornse Energievoorziening.

1) De inzet van kleinschalige collectieven zoals scholen, kerken, sport- en buurtverenigingen
2) Ontzorgen op het gebied van duurzame energie
3) Financieringsmogelijkheden van duurzame ingrepen
4) Ondernemers en duurzaamheid
5) Informatie en monitoring door de gemeente

Daarnaast is er ruimte om ook over andere thema’s met elkaar van gedachten te wisselen.

De discussies van deze avond vormen de input voor de Apeldoornse Energie Agenda, een project van de gemeente Apeldoorn om samen met de inwoners te komen tot een nieuwe, breed gedragen duurzame energie agenda. De suggesties worden gewogen en besproken door een Topteam van Apeldoornse experts op het gebied van duurzame energie. Dit Topteam bestaat uit Janneke Slingerland, Steven Lobregt, Henk Siebel, Liesbeth Rooijmans, André Zeijseink en Gerard Brugman.

Aanmelden kan via x.vanlipzig@apeldoorn.nl
Het definitieve programma is op 10 oktober bekend.

Met vriendelijke groet,
Xandra van Lipzig
Programmamanager Apeldoorn Energie Neutraal (Noord 552)

E-mail: x.vanlipzig@apeldoorn.nl