Zorgverleners in de Orderbron, centrum voor gezondheid (versie oktober 2015)

Huisartsen
Huisartsenpraktijk Berghout
Huisartsen: L.M. Berghout & mw .A.J.S. van Arenthals
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 30 02
www.huisartsenpraktijkberghout.nl
info@huisartsenpraktijkberghout.nl

Huisartsenpraktijk Van Es
Huisartsen: Mw.P.C van Es & mevr. L de Wolf
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 17 59
www.huisartsenpraktijkvanes.nl

Huisartsenpraktijk Ter Hart & Maarschalk
Huisartsen: Mw. E. Maarschalk & mv. E. Ter Hart
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 46 78
www.terhart-maarschalk.nl
praktijkterhartmaarschalk@hotmail.com

Huisartsenpraktijk Ibrahimovic-Savic
Huisartsen: Mw.V. Ibrahimovic-Savic & M. Veenhuizen (waarnemend op woensdag)
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 44 10
www.huisartsenpraktijksavic.nl
assistente@huisartsenpraktijksavic.nl

Huisartsenpraktijk Ühl-Jonker
Huisarts: mevr. Ühl-Jonker
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 38 01
www.huisartspraktijkuhljonker.nl
info@huisartsenpraktijkuhljonker.nl

Apotheek
SAL Apotheek Orden
Ordenplein 12-16
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 93 32
www.sal.nl/Mijnapotheek/ApeldoornOrden.aspx
orden@sal.nl

Overige zorgverleners
FysioNu voor Therapie – Training
Ordenplein 32
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055-522 55 53
www.fysionu.nl
info@fysionu.nl

Beweeg Beter (voor Oefentherapie & Mensendieck)
Ingrid Kors-van der Vlugt en Rianne Nijendijk
Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn
Tel. 055-356 06 07
www.beweegbeter.nl
info@beweegbeter.nl
i.kors@beweegbeter.nl
r.nijendijk@beweegbeter.nl

Logopedist: M.S. (Marianne) Burghout
www.zorggroepapeldoorn.nl
logopediecb@zgapeldoorn.nl

Diëtiste: Ria van Katwijk
Tel. 055-3557046
dinsdagmiddag spreekuur in Gezondheidscentrum de Orderbron
www.dietist-riavankatwijk.nl
katwijk.voeding@planet.nl

WMO-loket voor wonen, welzijn en zorg www.apeldoorn.nl/wmo-loket
Tel.: 14 055 stadhuis, Marktplein
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.