Zorgverleners in het wijkraadgebied Brink & Orden op alfabetische volgorde

WMO-loket voor wonen, welzijn en zorgwww.apeldoorn.nl/wmo-loket
14 055 stadhuis, Marktplein
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur

Plekken met een AED apparaat
Niet aangemeld:
Deka markt – Ordenplein
Mandala – Sportlaan
Goede Herderkerk – Asselsestraat 199   telefoon kerkgebouw 055 -3554968.  (alleen te gebruiken tijdens openingstijden kerkgebouw)
(niet aangemeld wil zeggen, dat als er naar “112” wordt gebeld, deze AED’s niet aangegeven worden.)

Aangemeld bij een particulier thuis:
Amsivarilaan
Ietje Kooistralaan

THOR heeft 6 auto’s met een AED, maar deze moeten dan wel toevallig in de buurt zijn.

 De bereikbaarheid van een AED is maximaal 1.000 meter.
Er zijn 20 vrijwilligers per apparaat aangesloten en zodra het noodnummer wordt gebeld, krijgen zij een melding.
Er kunnen dan minstens 3 á 4 personen direct hulp geven als het nodig is en er dan nog geen ambulance aanwezig is.

 Apotheek
De Apotheek
Asselsestraat 105
7311 EG Apeldoorn
055 – 521 61 17
www.aga-apotheken.nl
info@aga-apotheken.nl

Artsen
Huisartspraktijk: A.D.J. van Empel
Aletta Jacobsstraat 8
7311 TL Apeldoorn
055 – 521 58 55

gezondheidscentrum Aletta Jacobsstraat
www.medischcentrumaj.nl

Huisartsenpraktijk: C.F. Zegers
Alletta Jacobsstraat 8
7311 TL Apeldoorn
055 – 521 21 20
gezondheidscentrum Aletta Jacobsstraat
www.medischcentrumaj.nl

Centaurea Homeopathisch artsencentrum
Orderparkweg 5
7312 EN Apeldoorn
055 – 357 43 40
www.centaurea.nl

Centrum voor Jeugd en gezin
Asselsestraat 280
7312 DD Apeldoorn
055 –  357 88 75
www.cjgapeldoorn.nl

Diëtiste Ria van Katwijk
Zanderijweg 175
7312 LJ Apeldoorn
Tel: 355 70 46
www.dietist-riavankatwijk.nl
katwijk.voeding@planet.nl
Op dinsdagmiddag spreekuur in Gezondheidscentrum de Orderbron
Op donderdagochtend in Gezondheidscentrum Aletta Jacobs
De overige dagdelen m.u.v. de vrijdag – spreekuur aan de Zanderijweg 175

(Di)eetslimsportdiëtist, leefstijlcoach
Danielle Gommers-Vriezema
Govert Flinckstraat 19
7312 RN Apeldoorn
06-21 25 58 76
www.dieetslim.nl
info@dieetslim.nl

Fysio Orden – Pieter Bakker – fysiotherapie
Fysio en Manuele therapie
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn
055 – 578 75 00
06 – 55 33 45 12
www.fysio-orden.nl
fysiotherapieter@gmail.com

Fysiotherapie Isokin Training en Therapie
Jean Monnetpark 19
7336 BA Apeldoorn
055 – 534 10 82
http://isokin.nl
isokin@isokin.nl

Fysiotherapiepraktijk Christa van Meerten
Ietje Kooistraweg 25
7311 GZ Apeldoorn
055 – 576 00 28
www.christavanmeerten.nl

GAI/Osiris Edelsteentherapie
Jachtlaan 52
7313 CV Apeldoorn
055 – 355 52 22
www.tupalo.com

De Goede Herderkerk
Asselsestraat 199
7312 CS Apeldoorn
Tel. 055 – 355 44 41   óf   055 – 355 49 68
Contactpersoon: ds. Nico Sjoer
“Voor een luisterend oor en begeleiding met aandacht”
Elke vrijdagmiddag open spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur
Tijdens het spreekuur is er ook gelegenheid om een sociaal raadsman te raadplegen.
Dhr. Kees Penning is van 14.00 tot 15.00 uur in de kerk aanwezig.

Praktijk voor Healing en Regressie
Apollolaan 10
7311 EZ Apeldoorn
06 – 13 17 77 86
www.healing-apeldoorn.nl

Holistische Massagepraktijk Apeldoorn
Van Goghstraat 38
7312 SZ Apeldoorn
055 – 355 02 94
www.holistischemassagepraktijk.nl

Jaapien Schepers – alternatieve geneeswijze
Jan van Goyenlaan 26
7312 NL Apeldoorn
06 – 10 89 60 17

Mulder en Wallet – relatiecoach
Schapendoesweg 43
7312 ED Apeldoorn
06 – 43 16 69 19

Het Mysterie Pad
Fr. van Mierisstraat 85
7312 LC Apeldoorn
055 – 356 09 73

Podotherapie Welten
Fabriekstraat 45
7311 GM  Apeldoorn
055-356 02 29
www.podotherapiewelten.nl
info@podotherapiewelten.nl

 Overige zorgaanbieders
De Klup Apeldoorn
Mariastraat 52-54
7311 HM Apeldoorn
Postbus 10340
7301 GH Apeldoorn
055 – 521 86 13
www.deklupapeldoorn.nl

De Goede Zorg (centraal kantoor)
Loolaan 1
7314 AA Apeldoorn
055 – 576 50 50
De Zorglijn 0800-0604 (gratis nummer)
www.degoedezorg.nl

Stichting ‘kLeef
Vosselmanstraat 4
7311 CL Apeldoorn
055 – 576 26 76
info@stichtingkleef.nl

Leger des Heils   korps Apeldoorn
Hofveld 21-23
7331 KB Apeldoorn
055 – 522 32 87
www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn

MEE Veluwe
Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn
055 – 526 92 00
www.mee-veluwe-ijsseloevers.nl

Nusantara Zorg, locatie: Rumah Saya
Klein Hattem 34
7339 HJ Ugchelen
055 – 534 00 10
www.nusantara.nl

Riwis Zorg & Welzijn (centraal bureau)
Vosselmanstraat 1 – 7311 CL Apeldoorn
055 – 539 45 00 (algemeen nummer)
Postbus 10230
7301 GE Apeldoorn
www.riwis.nl

Siza (AC Apeldoorn)
Schorpioenstraat 69
7323 AZ Apeldoorn
055 – 543 18 58
www.siza.nl

TSN Thuiszorg
Hoofdstraat 20
7311 KB Apeldoorn
055 – 576 77 11
www.tsn-thuiszorg.nl

Verian Thuiszorg
Jean Monnetpark 4
7336 BC Apeldoorn
088 – 126 31 26
www.verian.nl

 Zorgboerderij Wenum Hoeve
Wenumsedwarsweg 99
7345 AS Wenum-Wiesel
055 – 312 14 80
06 – 18 93 48 32
www.wenumhoeve.nl
info@wenumhoeve.nl