Mogen wij ons even voorstellen

Begin november 2014 zijn de leden van commissie bij elkaar geweest om te bekijken hoe wij de Commissie Welzijn verder op zouden kunnen gaan zetten c.q. uitbreiden.
In verband met de nieuwe Wet op de WMO zullen wij – zodra er meer over bekend is – hiervan melding doen op de website en/of in het wijknieuws.
Ook willen wij bekijken hoe er (meer) aandacht voor activiteiten van jeugd en ouderen op de website en/of facebook pagina vermeld kunnen gaan worden.
Daarnaast willen wij proberen om een zo actueel mogelijke opzet te maken m.b.t. huisartsen, fysio, thuiszorg etc..
Mocht u aanvullingen/wijzigingen hebben, of andere opmerkingen, laat u het ons dan vooral weten.
(dit kan middels het contactformulier op de website of een telefoontje naar het secretariaat)

Een website waar ook al het één en ander te vinden is: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
Wij gaan ervoor en hopen u bij een activiteit een keer te mogen begroeten.
Jolanda Boukari & Jorina Ploeg